02 sep 2016 06:00

02 sep 2016 06:00

Ni spär på fördomarna

Rydskolan:

Jag talar om rekryteringsfilmen för rekrytering av ny rektor till Rydskolan. När jag såg filmen blev jag helt tom. Jag kände inte igen mig i vare sig beskrivning eller i miljön där filmen utspelar sig och alla ord som sas kändes så fel och missvisande.

Jag har jobbat på Rydskolan både som vikarie och även haft anställning som lärarresurs och jag har älskat varje minut som jag varit där.

Jag har sett hur lärarna jobbat sig svettiga för att eleverna ska lyckas, detta trots lite pengar och för lite resurser. Jag har sett elever som stannat kvar efter skolan på läxhjälp för att de har drömmar, drömmar som de vet att de kan uppnå bara de jobbar hårt för dem. Jag har gått i korridorerna som är allt annat än tomma och tysta, de är fulla med liv i form av elever, personal och skolarbeten som klär dess väggar i regnbågens alla färger.

Ryd som område är enligt mig en tillgång för Skövde men det handlar om hur man väljer att se på det. Man kan välja att se ett mångkulturellt område med mängder av erfarenheter och kunskaper som många av oss andra inte ens är i närheten av att besitta, eller så kan man se det som en belastning och ett område man ska skämmas för. Tyvärr känns det med denna film som att många av våra beslutande politiker och våra tjänstemän väljer att se på Ryd utifrån det senare sättet. Inte minst vår skolchef som verkar ha svårt att klämma in ett besök ute i Ryd. För bara den okunnige och den som aldrig varit där mer än för något kort möte eller förberett besök låter en film likt denna publiceras.

Rydskolan förtjänar inte detta, personalen förtjänar inte detta och allra minst förtjänar nuvarande och gamla elever inte detta!

Politiker och tjänstemän – det är mer okej att göra en pudel än att hålla fast vid något bara för att man inte kan svälja sin stolthet! Tänk på att ni spär på fördomar istället för att minska dem med denna film!

Ida Eliasson

 

Jag har jobbat på Rydskolan både som vikarie och även haft anställning som lärarresurs och jag har älskat varje minut som jag varit där.

Jag har sett hur lärarna jobbat sig svettiga för att eleverna ska lyckas, detta trots lite pengar och för lite resurser. Jag har sett elever som stannat kvar efter skolan på läxhjälp för att de har drömmar, drömmar som de vet att de kan uppnå bara de jobbar hårt för dem. Jag har gått i korridorerna som är allt annat än tomma och tysta, de är fulla med liv i form av elever, personal och skolarbeten som klär dess väggar i regnbågens alla färger.

Ryd som område är enligt mig en tillgång för Skövde men det handlar om hur man väljer att se på det. Man kan välja att se ett mångkulturellt område med mängder av erfarenheter och kunskaper som många av oss andra inte ens är i närheten av att besitta, eller så kan man se det som en belastning och ett område man ska skämmas för. Tyvärr känns det med denna film som att många av våra beslutande politiker och våra tjänstemän väljer att se på Ryd utifrån det senare sättet. Inte minst vår skolchef som verkar ha svårt att klämma in ett besök ute i Ryd. För bara den okunnige och den som aldrig varit där mer än för något kort möte eller förberett besök låter en film likt denna publiceras.

Rydskolan förtjänar inte detta, personalen förtjänar inte detta och allra minst förtjänar nuvarande och gamla elever inte detta!

Politiker och tjänstemän – det är mer okej att göra en pudel än att hålla fast vid något bara för att man inte kan svälja sin stolthet! Tänk på att ni spär på fördomar istället för att minska dem med denna film!

Ida Eliasson

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.