03 sep 2016 06:00

03 sep 2016 06:00

Kommunstyrelsens vision?

Cementa:

Vad vill våra styrande egentligen uppnå när man så välvilligt accepterar Cementas (Heidelberg Cements) önskan om att utöka sin brytning i anslutning till Skövde tätort? Det är redan tydligt klargjort att vår kommunstyrelse anser att Mark och Miljööverdomstolen ska bifalla Cementas önskan – det har man beslutat att yttra sig om. På vilket sätt tar vår kommunstyrelse då hänsyn till alla kommuninvånares bästa?

Det kan inte bara vara de få arbetstillfällen som finns i själva brottet som motiverar kommunstyrelsens ställningstagande. En utvidgning av Cementas bergtäkt kommer oåterkalleligen att begränsa kommunens möjlighet – det vill säga alla kommuninvånares möjlighet – till utveckling åt det hållet på flera sätt. Jag är övertygad om att Skövdes attraktionskraft kommer att minska när delar av marken väster om stan helt sonika grävs bort. Den marken kommer för all framtid vara omöjlig att använda för allas bästa och för all framtid hindra Skövdes expansion åt det hållet.

Det behövs fortfarande många nya bostäder för att nå upp till kommunens mål på 60 000 invånare. Vad tycker till exempel presumtiva byggherrar om att kommunstyrelsen ensidigt vill gynna en verksamhet som orsakar så stora och oåterkalleliga effekter? Och varför ska kommunstyrelsen och bara den verksamheten få sätta krokben för oss alla?

En annan mycket viktig fråga är vilken inverkan kommunstyrelsens beslut får på till exempel vårt friluftsliv? Det pågår en ständig utveckling av fritidsområdet uppe på Billingen. Vad jag förstår så har den utvecklingen tagits emot mycket positivt inte bara bland oss kommuninvånare utan även hos andra längre bort. Friluftsområdet lockar ju redan långväga besökare och fler kan det bli. Dessutom pågår som de flesta vet ytterligare en stor satsning från kommunens sida vad gäller både hotell och aktiviteter uppe på Billingen. Jag betvivlar att det då är så genomtänkt att samtidigt begränsa och totalt omöjliggöra all annan markanvändning så nära vårt friluftsområde. Redan den nu aktuella ansökan kommer ju att inkräkta på och begränsa hur vi kan använda frilufts- och spårområdet. Vad skulle hända till exempel om det uppstår ett behov av en ny tillfart från väster direkt upp till Billingens friluftsområde? En tillfart direkt från Skaravägen skulle göra det mycket enklare för besökare från väster att ta sig upp till vårt fina berg.

Hur förvaltar vi alla egentligen bäst detta fantastiska område som familjen UnoX Sandberg skänkte oss?

Måns Hallberg

Vad vill våra styrande egentligen uppnå när man så välvilligt accepterar Cementas (Heidelberg Cements) önskan om att utöka sin brytning i anslutning till Skövde tätort? Det är redan tydligt klargjort att vår kommunstyrelse anser att Mark och Miljööverdomstolen ska bifalla Cementas önskan – det har man beslutat att yttra sig om. På vilket sätt tar vår kommunstyrelse då hänsyn till alla kommuninvånares bästa?

Det kan inte bara vara de få arbetstillfällen som finns i själva brottet som motiverar kommunstyrelsens ställningstagande. En utvidgning av Cementas bergtäkt kommer oåterkalleligen att begränsa kommunens möjlighet – det vill säga alla kommuninvånares möjlighet – till utveckling åt det hållet på flera sätt. Jag är övertygad om att Skövdes attraktionskraft kommer att minska när delar av marken väster om stan helt sonika grävs bort. Den marken kommer för all framtid vara omöjlig att använda för allas bästa och för all framtid hindra Skövdes expansion åt det hållet.

Det behövs fortfarande många nya bostäder för att nå upp till kommunens mål på 60 000 invånare. Vad tycker till exempel presumtiva byggherrar om att kommunstyrelsen ensidigt vill gynna en verksamhet som orsakar så stora och oåterkalleliga effekter? Och varför ska kommunstyrelsen och bara den verksamheten få sätta krokben för oss alla?

En annan mycket viktig fråga är vilken inverkan kommunstyrelsens beslut får på till exempel vårt friluftsliv? Det pågår en ständig utveckling av fritidsområdet uppe på Billingen. Vad jag förstår så har den utvecklingen tagits emot mycket positivt inte bara bland oss kommuninvånare utan även hos andra längre bort. Friluftsområdet lockar ju redan långväga besökare och fler kan det bli. Dessutom pågår som de flesta vet ytterligare en stor satsning från kommunens sida vad gäller både hotell och aktiviteter uppe på Billingen. Jag betvivlar att det då är så genomtänkt att samtidigt begränsa och totalt omöjliggöra all annan markanvändning så nära vårt friluftsområde. Redan den nu aktuella ansökan kommer ju att inkräkta på och begränsa hur vi kan använda frilufts- och spårområdet. Vad skulle hända till exempel om det uppstår ett behov av en ny tillfart från väster direkt upp till Billingens friluftsområde? En tillfart direkt från Skaravägen skulle göra det mycket enklare för besökare från väster att ta sig upp till vårt fina berg.

Hur förvaltar vi alla egentligen bäst detta fantastiska område som familjen UnoX Sandberg skänkte oss?

Måns Hallberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.