03 sep 2016 06:00

03 sep 2016 06:00

Vi betalar men får ingen p-plats

Skas:

Nu är det nog Skas! Inte nog med att arbetsmiljön inte är bra, lönerna halkar efter, personalbrist, vårdplatsbrist.

Nu finns det inga parkeringsplatser när man ska börja jobba kväll, man får åka runt och leta upp till en halvtimme (detta är tyvärr ingen överdrift) och man blir sen till sitt pass vilket i sig stressar något enormt! Detta är inte okej. Vi betalar för vår parkering men får parkera i mån av plats. Vill ni ha personal dygnet runt så borde parkeringsmöjligheterna ses över. Om det inte finns platser nu hur blir det då i vinter? Ta tag i detta!

Frustrerad SSK

Nu är det nog Skas! Inte nog med att arbetsmiljön inte är bra, lönerna halkar efter, personalbrist, vårdplatsbrist.

Nu finns det inga parkeringsplatser när man ska börja jobba kväll, man får åka runt och leta upp till en halvtimme (detta är tyvärr ingen överdrift) och man blir sen till sitt pass vilket i sig stressar något enormt! Detta är inte okej. Vi betalar för vår parkering men får parkera i mån av plats. Vill ni ha personal dygnet runt så borde parkeringsmöjligheterna ses över. Om det inte finns platser nu hur blir det då i vinter? Ta tag i detta!

Frustrerad SSK

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.