05 sep 2016 06:00

05 sep 2016 06:00

Bra att värnplikten återinförs

Värnplikten:

Värnplikten föreslås vara tillbaka 2019 heter det i SvD 1/9 2016. Gott! Då öppnas möjligheterna för att försvara vårt svenska markterritorium, grunden för vår existens i fred, kris, krig och förhoppningsvis även efter ett krig.

Då Berlinmuren föll utlöstes en fredseufori. Eliten ville ta bort värnplikten och skapa krigsförband att sida vid sida med USA och Nato föra krig internationellt. Som exempel på försvarsdebattens intellektuella nivå hette det att Sverige försvaras bäst i Afghanistan. Svårbegripliga slagord. Medborgarna var tysta eller tystades.

Nya tongångar. Ett förslag till ny värnplikt kommer att presenteras i slutet av september. I regeringsuppdraget hette det att en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret skall säkras. SvD anger att 17-åringar ska fylla i formulär inför en mönstring som utvalda 18-åringar genomför 2018. De kan påbörja militär grundutbildning 2019.

Värnpliktsutbildningen var själva livslusten i folkförsvaret. Den kunde genomföras och uppfattas av de värnpliktiga som både krävande och lustbetonad. De värnpliktiga hade efter genomförd utbildning alltid synpunkter på befälet – positiva och negativa. Den gemensamma värderingen var dock; vilken härlig gemenskap vi hade, och vilken sammanhållning då uppgifterna skulle lösas. Denna känsla och erfarenhet bör i framtiden unnas alla ungdomar. Enkelhet i organisation och metoder bör eftersträvas och kostnaderna begränsas!

Plikten att värna landets självständighet och oberoende som Sveriges riksdag då hade bestämt var en grundbult i värnpliktsutbildningen. Utifrån denna position kunde mycket motiveras under en tidvis krävande utbildning. De värnpliktiga var mycket iakttagande. Den relativa rättvisan var viktig. Krav ställdes på god ordning och att befäl utövades med fasthet och välvilja.

Vi är säkert många som nu hoppas på den kommande värnplikten. Det yttre hotet bedöms vara ringa. Men det finns. All trygghet skapas och byggs inifrån. Detta gäller i hög grad samhällsorganisationen. Den tidigare värnplikten bidrog påtaglig till den inre ordningen och säkerheten med beredskap för kris och krig om freden och friheten behövde tryggas. Låt ingen lämnas utanför, lyder en slogan. Låt denna bli en politisk verklighet inför denna viktiga uppgift – ny värnplikt!

Per Blomquist

F d överste 1

Värnplikten föreslås vara tillbaka 2019 heter det i SvD 1/9 2016. Gott! Då öppnas möjligheterna för att försvara vårt svenska markterritorium, grunden för vår existens i fred, kris, krig och förhoppningsvis även efter ett krig.

Då Berlinmuren föll utlöstes en fredseufori. Eliten ville ta bort värnplikten och skapa krigsförband att sida vid sida med USA och Nato föra krig internationellt. Som exempel på försvarsdebattens intellektuella nivå hette det att Sverige försvaras bäst i Afghanistan. Svårbegripliga slagord. Medborgarna var tysta eller tystades.

Nya tongångar. Ett förslag till ny värnplikt kommer att presenteras i slutet av september. I regeringsuppdraget hette det att en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret skall säkras. SvD anger att 17-åringar ska fylla i formulär inför en mönstring som utvalda 18-åringar genomför 2018. De kan påbörja militär grundutbildning 2019.

Värnpliktsutbildningen var själva livslusten i folkförsvaret. Den kunde genomföras och uppfattas av de värnpliktiga som både krävande och lustbetonad. De värnpliktiga hade efter genomförd utbildning alltid synpunkter på befälet – positiva och negativa. Den gemensamma värderingen var dock; vilken härlig gemenskap vi hade, och vilken sammanhållning då uppgifterna skulle lösas. Denna känsla och erfarenhet bör i framtiden unnas alla ungdomar. Enkelhet i organisation och metoder bör eftersträvas och kostnaderna begränsas!

Plikten att värna landets självständighet och oberoende som Sveriges riksdag då hade bestämt var en grundbult i värnpliktsutbildningen. Utifrån denna position kunde mycket motiveras under en tidvis krävande utbildning. De värnpliktiga var mycket iakttagande. Den relativa rättvisan var viktig. Krav ställdes på god ordning och att befäl utövades med fasthet och välvilja.

Vi är säkert många som nu hoppas på den kommande värnplikten. Det yttre hotet bedöms vara ringa. Men det finns. All trygghet skapas och byggs inifrån. Detta gäller i hög grad samhällsorganisationen. Den tidigare värnplikten bidrog påtaglig till den inre ordningen och säkerheten med beredskap för kris och krig om freden och friheten behövde tryggas. Låt ingen lämnas utanför, lyder en slogan. Låt denna bli en politisk verklighet inför denna viktiga uppgift – ny värnplikt!

Per Blomquist

F d överste 1

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.