05 sep 2016 06:00

05 sep 2016 06:00

Dålig ekonomi att inte använda egen busstrafik

SKOLSKJUTSAR

Replik till Per Oskarsson angående skolskjuts, SLA 31/8.

Så här i skolstartstider är arbetstrycket som störst på våra handläggare. Ber därför om ursäkt för att ert ärende blev snabbt hanterat och att vi skulle kunnat informera mer.

När någon överklagar ett beslut om skolskjuts, tittar vi alltid på hela ärendet igen. Det här ger oss en chans att ändra beslutet om det framkommer något vi inte visste innan. Om det blir så att beslutet ändå står fast, skickar vi det direkt till förvaltningsrätten som i sin tur prövar beslut. Därav brevet från förvaltningsrätten i Jönköping.

Inför varje nytt läsår försöker vi hitta bästa möjliga användning av de fordon som finns att tillgå. Eftersom kollektivtrafiken inte går överallt har kommunen också upphandlat egen busstrafik som vi försöker utnyttja på bästa sätt. Vad gäller årets resor i Skultorp, är Västtrafiks bussar hårt utnyttjade medan kommunens upphandlade fordon har ledig kapacitet. Att i det läget betala Västtrafik för skolkort till eleverna då kommunen redan upphandlat motsvarande transport, blir en dålig ekonomi som är svår att försvara. Därav årets beslut om resor med vår upphandlade trafik.

Jag delar helt din uppfattning om att vi ska lära våra unga att använda kollektivtrafiken och tidigt upptäcka hur smidigt det är att åka buss. Det är vår ambition som vi fortsätter att jobba på för att få ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Jan Bremer

infrastrukturstrateg

Så här i skolstartstider är arbetstrycket som störst på våra handläggare. Ber därför om ursäkt för att ert ärende blev snabbt hanterat och att vi skulle kunnat informera mer.

När någon överklagar ett beslut om skolskjuts, tittar vi alltid på hela ärendet igen. Det här ger oss en chans att ändra beslutet om det framkommer något vi inte visste innan. Om det blir så att beslutet ändå står fast, skickar vi det direkt till förvaltningsrätten som i sin tur prövar beslut. Därav brevet från förvaltningsrätten i Jönköping.

Inför varje nytt läsår försöker vi hitta bästa möjliga användning av de fordon som finns att tillgå. Eftersom kollektivtrafiken inte går överallt har kommunen också upphandlat egen busstrafik som vi försöker utnyttja på bästa sätt. Vad gäller årets resor i Skultorp, är Västtrafiks bussar hårt utnyttjade medan kommunens upphandlade fordon har ledig kapacitet. Att i det läget betala Västtrafik för skolkort till eleverna då kommunen redan upphandlat motsvarande transport, blir en dålig ekonomi som är svår att försvara. Därav årets beslut om resor med vår upphandlade trafik.

Jag delar helt din uppfattning om att vi ska lära våra unga att använda kollektivtrafiken och tidigt upptäcka hur smidigt det är att åka buss. Det är vår ambition som vi fortsätter att jobba på för att få ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Jan Bremer

infrastrukturstrateg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.