05 sep 2016 06:00

05 sep 2016 06:00

Olyckligt om byggingenjörsprogrammet läggs ner

Debatt:

Nyligen rapporterades det om Högskolan i Skövdes framtida utbildningar eller snarare vilka akademiska utbildningar som kommer att försvinna från ett av Skaraborgs viktigaste lärosäte. Mycket olyckligt för Skaraborg och regionen som helhet så kommer troligen byggingenjörsprogrammet att vara en av utbildningarna som ser ut att få stryka på foten. Olyckligt därför att byggbranschen är en bransch på ständig och just nu kraftig frammarsch. Det är en bransch som måste växa för att tillgodose regionens/kommunernas stora behov och uttalade visioner.

Vi behöver utbildning lokalt som förser oss med den yrkeskraft som behövs redan nu men än större i framtiden då pensionsavgångarna är stora. Utbildningen och säkrad arbetskraft är otroligt viktigt för hela regionens tillväxt och framtid. Utan en bra infrastruktur kommer inte nya företag att etablera sig som regionen önskar och expanderingen av befintliga företag bromsas upp. Utan bostäder kommer inte studenter hit och nyinflyttningen överlag begränsas starkt.

En utbildning lokalt i Skaraborg för att förse byggbranschen med framtida medarbetare är viktigt för alla i regionen – för alla branscher. Utan byggnation – ingen tillväxt.

En högskolas primära uppgift borde vara att förse dess region med utbildad personal inom de områden som regionen efterfrågar. Samverkan med det lokala näringslivet borde vara nummer ett för den lilla högskolan.

Högskolan i Skövdes planer på att lägga ner byggingenjörsprogrammet går helt emot alla kommuner och politikers ambitioner med Skaraborgs framtid.

Maria Skoog

Chef BI Skaraborg Sveriges Byggindustrier

Nyligen rapporterades det om Högskolan i Skövdes framtida utbildningar eller snarare vilka akademiska utbildningar som kommer att försvinna från ett av Skaraborgs viktigaste lärosäte. Mycket olyckligt för Skaraborg och regionen som helhet så kommer troligen byggingenjörsprogrammet att vara en av utbildningarna som ser ut att få stryka på foten. Olyckligt därför att byggbranschen är en bransch på ständig och just nu kraftig frammarsch. Det är en bransch som måste växa för att tillgodose regionens/kommunernas stora behov och uttalade visioner.

Vi behöver utbildning lokalt som förser oss med den yrkeskraft som behövs redan nu men än större i framtiden då pensionsavgångarna är stora. Utbildningen och säkrad arbetskraft är otroligt viktigt för hela regionens tillväxt och framtid. Utan en bra infrastruktur kommer inte nya företag att etablera sig som regionen önskar och expanderingen av befintliga företag bromsas upp. Utan bostäder kommer inte studenter hit och nyinflyttningen överlag begränsas starkt.

En utbildning lokalt i Skaraborg för att förse byggbranschen med framtida medarbetare är viktigt för alla i regionen – för alla branscher. Utan byggnation – ingen tillväxt.

En högskolas primära uppgift borde vara att förse dess region med utbildad personal inom de områden som regionen efterfrågar. Samverkan med det lokala näringslivet borde vara nummer ett för den lilla högskolan.

Högskolan i Skövdes planer på att lägga ner byggingenjörsprogrammet går helt emot alla kommuner och politikers ambitioner med Skaraborgs framtid.

Maria Skoog

Chef BI Skaraborg Sveriges Byggindustrier

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.