06 sep 2016 06:00

06 sep 2016 06:00

Bara bra med en promenad

Skolskjutsar:

Med anledning av debatten om önskemål om mera idrott i skolan, att fler barn rör sig för lite med mera, kan jag inte förstå att det skulle vara ett jätteproblem att barnen får ta en extra promenad från och till bussen. De ska skjutsas hela tiden till och från alla andra aktiviteter idag. Sen ska skolan ha ansvaret för att barnen rör på sig, inte föräldrarna.

Se det i stället som lite ”spontanidrott” som dina barn får varje dag.

Det rör sig ju inte om småbarn utan elever i högstadiet. De klarar den extra promenaden. Det är inte alls synd om dem. Var tacksam att de över huvud taget får gratis skjuts till skolan vilket man inte får i alla länder.

Vi blir allt mer bortskämda med att vi bara ska få allting gratis. Inget får kosta något.

En som fick gå till skolan

Med anledning av debatten om önskemål om mera idrott i skolan, att fler barn rör sig för lite med mera, kan jag inte förstå att det skulle vara ett jätteproblem att barnen får ta en extra promenad från och till bussen. De ska skjutsas hela tiden till och från alla andra aktiviteter idag. Sen ska skolan ha ansvaret för att barnen rör på sig, inte föräldrarna.

Se det i stället som lite ”spontanidrott” som dina barn får varje dag.

Det rör sig ju inte om småbarn utan elever i högstadiet. De klarar den extra promenaden. Det är inte alls synd om dem. Var tacksam att de över huvud taget får gratis skjuts till skolan vilket man inte får i alla länder.

Vi blir allt mer bortskämda med att vi bara ska få allting gratis. Inget får kosta något.

En som fick gå till skolan

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.