06 sep 2016 06:00

06 sep 2016 06:00

Ge en rättvisande bild av Södra Ryd

SÖDRA RYD

”Södra Ryd är stadsdelen där invånarna trivs och känner sig trygga.” Det visar undersökningar som gjorts. Södra Ryd är också den stadsdel i Skövde som har minst brottslighet.

Vi och Rydsborna känner därför inte igen oss i den bild av stadsdelen som ibland målas upp i den offentliga debatten och nu också i den rekryteringsfilm som gjorts för att hitta en rektor till nyöppningen av högstadiet på Rydskolan.

Denna bild måste vändas och bli mer rättvisande. Södra Ryd är vår största och kanske allra mest dynamiska stadsdel med invånare som är stolta och trivs i sitt område.

Rydskolan är en av Skövdes nyaste och finaste skolor och dess engagerade och duktiga personal har genom åren fostrat många ungdomar till ett framgångsrikt liv.

Socialdemokraterna i Skövde beklagar att kommunens sökande efter rektor fått en helt annan betydelse och mening än vad som var tänkt och vår bestämda uppfattning är att Södra Ryd och Rydskolan ska omnämnas i de positiva ordalag som de förtjänar.

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

genom gruppledare Maria Hjärtqvist

Vi och Rydsborna känner därför inte igen oss i den bild av stadsdelen som ibland målas upp i den offentliga debatten och nu också i den rekryteringsfilm som gjorts för att hitta en rektor till nyöppningen av högstadiet på Rydskolan.

Denna bild måste vändas och bli mer rättvisande. Södra Ryd är vår största och kanske allra mest dynamiska stadsdel med invånare som är stolta och trivs i sitt område.

Rydskolan är en av Skövdes nyaste och finaste skolor och dess engagerade och duktiga personal har genom åren fostrat många ungdomar till ett framgångsrikt liv.

Socialdemokraterna i Skövde beklagar att kommunens sökande efter rektor fått en helt annan betydelse och mening än vad som var tänkt och vår bestämda uppfattning är att Södra Ryd och Rydskolan ska omnämnas i de positiva ordalag som de förtjänar.

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

genom gruppledare Maria Hjärtqvist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.