06 sep 2016 06:00

06 sep 2016 06:00

Måste någon dö innan något händer?

Raka linan:

Länsväg 2752, även kallad Raka linan, är i extremt uruselt skick. Det är lappat och lagat bortom alla rimliga gränser, otaliga tjälskott och potthål gör att bilen, även långt under laglig hastighet, skakar sönder. Dessutom tillåts skog och sly att växa ända fram till vägkanten vilket gör att vilt kan stå och trycka i en buske för att ett ögonblick senare kliva rakt ut på vägen. Snöröjningen är så undermålig att det snabbt bildas tre spår att köra i vilket är åtminstone ett spår för lite om två bilar ska kunna mötas på ett säkert sätt.

Men vi är långt ifrån bortglömda av ansvariga, varje vår kommer en lastbil som fläckvis sprutar olja på vägen som sen strösslas med grus. Nu blästras våra redan hårt prövade bilar med lösgrus, i övrigt är insatsen helt verkningslös. Till råga på allt innebär det rena dödsfällan för våra tvåhjulsburna vänner som ivrigt trafikerar Vallebygden under vår och sommar.

Jag har lovat min sambo att inte kalla ansvarig för inkompetent idiot. Så det ska jag inte göra.

PVA

Länsväg 2752, även kallad Raka linan, är i extremt uruselt skick. Det är lappat och lagat bortom alla rimliga gränser, otaliga tjälskott och potthål gör att bilen, även långt under laglig hastighet, skakar sönder. Dessutom tillåts skog och sly att växa ända fram till vägkanten vilket gör att vilt kan stå och trycka i en buske för att ett ögonblick senare kliva rakt ut på vägen. Snöröjningen är så undermålig att det snabbt bildas tre spår att köra i vilket är åtminstone ett spår för lite om två bilar ska kunna mötas på ett säkert sätt.

Men vi är långt ifrån bortglömda av ansvariga, varje vår kommer en lastbil som fläckvis sprutar olja på vägen som sen strösslas med grus. Nu blästras våra redan hårt prövade bilar med lösgrus, i övrigt är insatsen helt verkningslös. Till råga på allt innebär det rena dödsfällan för våra tvåhjulsburna vänner som ivrigt trafikerar Vallebygden under vår och sommar.

Jag har lovat min sambo att inte kalla ansvarig för inkompetent idiot. Så det ska jag inte göra.

PVA

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.