06 sep 2016 06:00

06 sep 2016 06:00

Regeringen tar inte bostadskrisen på allvar

Debatt:

Bostäder är en av landets allra största samhällsutmaningar. Under de senaste åren har en långvarig bostadsbrist utvecklats till en akut bostadskris.

Rapporter om trångboddhet duggar tätt. Det är inte bara inför Högskolans start i Skövde som bostadsbristen blir tydlig. I dag upplever nästan alla kommuner i Skaraborg att de har ett underskott på bostäder, enligt Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät. Framför allt är det unga och nyanlända som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Skaraborg och Sverige behöver en politik för en långsiktigt bättre fungerande bygg- och bostadsmarknad än i dag. Ett stort antal reformer för att sänka trösklarna för byggande är nödvändigt.

Allianspartierna har i blocköverskridande samtal om bostadspolitiken presenterat flera konkreta förslag för regeringspartierna. Sedan regeringen tillträdde har reformarbetet inom bostadspolitiken avstannat. Fokus har flyttat från reformer som främjar byggande och rörlighet, till omfattande byggsubventioner som döms ut av både forskare och byggbranschen.

Allianspartierna har framfört fler än 30 förslag för att förenkla och snabba på byggandet, öka tillgången till byggklar mark och öka rörligheten i och utnyttjandet av det befintliga bostadsbeståndet, till exempel genom förändrade flyttskatter. Vi anser också att regeringens byggsubventioner bör avskaffas, eftersom de är ineffektiva och snedvrider marknaden. Tyvärr har regeringens egna förslag varit mycket begränsade. Vi tvingades därför att till slut tacka nej till fortsatta bostadssamtal med regeringen.

Regeringen saknar den höga ambitionsnivån som krävs. Därför avser vi nu i början på hösten lägga fram en rad alliansgemensamma förslag för behandling i riksdagen. På så sätt tar vi vårt ansvar för en bättre svensk bostadspolitik.

Vi arbetar för en bostadsmarknad där ingen ska behöva tacka nej till jobb eller studier på grund av att det inte går att hitta lämpligt boende. En god tillgång på bostäder med olika upplåtelseformer är en förutsättning för integration, entreprenörskap och ekonomisk tillväxt i Skaraborg och Sverige.

Alliansriksdagsledamöter Skaraborg

Cecilia Widegren (M)

Ulrika Carlsson (C)

Annika Eclund (KD)

Pär Johnson (L)

distriktsordförande

Rapporter om trångboddhet duggar tätt. Det är inte bara inför Högskolans start i Skövde som bostadsbristen blir tydlig. I dag upplever nästan alla kommuner i Skaraborg att de har ett underskott på bostäder, enligt Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät. Framför allt är det unga och nyanlända som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Skaraborg och Sverige behöver en politik för en långsiktigt bättre fungerande bygg- och bostadsmarknad än i dag. Ett stort antal reformer för att sänka trösklarna för byggande är nödvändigt.

Allianspartierna har i blocköverskridande samtal om bostadspolitiken presenterat flera konkreta förslag för regeringspartierna. Sedan regeringen tillträdde har reformarbetet inom bostadspolitiken avstannat. Fokus har flyttat från reformer som främjar byggande och rörlighet, till omfattande byggsubventioner som döms ut av både forskare och byggbranschen.

Allianspartierna har framfört fler än 30 förslag för att förenkla och snabba på byggandet, öka tillgången till byggklar mark och öka rörligheten i och utnyttjandet av det befintliga bostadsbeståndet, till exempel genom förändrade flyttskatter. Vi anser också att regeringens byggsubventioner bör avskaffas, eftersom de är ineffektiva och snedvrider marknaden. Tyvärr har regeringens egna förslag varit mycket begränsade. Vi tvingades därför att till slut tacka nej till fortsatta bostadssamtal med regeringen.

Regeringen saknar den höga ambitionsnivån som krävs. Därför avser vi nu i början på hösten lägga fram en rad alliansgemensamma förslag för behandling i riksdagen. På så sätt tar vi vårt ansvar för en bättre svensk bostadspolitik.

Vi arbetar för en bostadsmarknad där ingen ska behöva tacka nej till jobb eller studier på grund av att det inte går att hitta lämpligt boende. En god tillgång på bostäder med olika upplåtelseformer är en förutsättning för integration, entreprenörskap och ekonomisk tillväxt i Skaraborg och Sverige.

Alliansriksdagsledamöter Skaraborg

Cecilia Widegren (M)

Ulrika Carlsson (C)

Annika Eclund (KD)

Pär Johnson (L)

distriktsordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.