06 sep 2016 06:00

06 sep 2016 06:00

Stora kunskapsbrister

VEGANISM

Jag har ju i tidigare insändare påstått att veganerna saknar kunskap om faunan, såväl vilda som tama djur. Genom de svar jag fått kan jag konstatera att kunskapsbristerna är fundamentala. När man ställer en fråga, så är svaret i nivå med ”goddag yxskaft”, min avsikt var att det var meningslöst att fortsätta debatten.

Då dyker det upp en ny debattör Benny Sikter med en insändare 26/8. Han kommer med förslag om att de som äger djuren ska sköta om dem tills de dör en naturlig död. Det är ju för hundan kvalificerat djurplågeri. Vidare ska vi enligt Sikter ta hand om de vilda djuren på ett kärleksfullt sätt. Skulle till exempel älgstammen bli för stor tycker han att man kan fånga in ett visst antal älgtjurar och kastrera dem, han har ingen siffra på hur många tjurar han vill kastrera.

Benny Sikters förslag är hur stolliga som helst, vi har minst 300 000 älgar, 2 800 björnar, 1 000 lodjur, 750 järvar, 340 vargar, 100 000 vildsvin osv. Hälften av dessa är handjur som Sikter vill kastrera en stor del av.

Detta var min sista insändare i ämnet. För egen del kommer jag att fortsätta det jag gjort i 70 år; äta både fisk och kött, ost, dricka riktig mjölk och andra animalier.

Vallan

Då dyker det upp en ny debattör Benny Sikter med en insändare 26/8. Han kommer med förslag om att de som äger djuren ska sköta om dem tills de dör en naturlig död. Det är ju för hundan kvalificerat djurplågeri. Vidare ska vi enligt Sikter ta hand om de vilda djuren på ett kärleksfullt sätt. Skulle till exempel älgstammen bli för stor tycker han att man kan fånga in ett visst antal älgtjurar och kastrera dem, han har ingen siffra på hur många tjurar han vill kastrera.

Benny Sikters förslag är hur stolliga som helst, vi har minst 300 000 älgar, 2 800 björnar, 1 000 lodjur, 750 järvar, 340 vargar, 100 000 vildsvin osv. Hälften av dessa är handjur som Sikter vill kastrera en stor del av.

Detta var min sista insändare i ämnet. För egen del kommer jag att fortsätta det jag gjort i 70 år; äta både fisk och kött, ost, dricka riktig mjölk och andra animalier.

Vallan

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.