06 sep 2016 06:00

06 sep 2016 06:00

Visst finns andra värderingar än pengar

Replik:

Angående Conny Östlings insändare 29/8.

Ja du Conny, hur har detta privatiseringssyndrom uppkommit? Varför kan inte det allmänna utföra sina uppdrag lika det privata?

1. Politiker skall inte vara med och styra och bestämma. De är inte mogna för detta.

2. Effektivisering och trivsel är inte prioriterat. Det skall inte kosta för mycket!

3. Högutbildade läkare med så kallat ansvar sysselsätts med papper till 80 procent!

4. S och LO-djuret har sedan Erlander avgick endast rivit efter mer lön så löser det alla problem.

Ja du Conny. Det finns andra värderingar än pengar! Trygghet, trivsel. Det kommer av ADRÖ, ansvar, disciplin, respekt och ödmjukhet.

Tommy Nordén

40 års företagarerfarenhet

Ja du Conny, hur har detta privatiseringssyndrom uppkommit? Varför kan inte det allmänna utföra sina uppdrag lika det privata?

1. Politiker skall inte vara med och styra och bestämma. De är inte mogna för detta.

2. Effektivisering och trivsel är inte prioriterat. Det skall inte kosta för mycket!

3. Högutbildade läkare med så kallat ansvar sysselsätts med papper till 80 procent!

4. S och LO-djuret har sedan Erlander avgick endast rivit efter mer lön så löser det alla problem.

Ja du Conny. Det finns andra värderingar än pengar! Trygghet, trivsel. Det kommer av ADRÖ, ansvar, disciplin, respekt och ödmjukhet.

Tommy Nordén

40 års företagarerfarenhet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.