07 sep 2016 06:00

07 sep 2016 06:00

Dra tillbaka delegationen!

RYDSKOLAN

Kritikerstorm. Nu måste politikerna agera kring Rydskolan. Det är väl ändå politikerna som har det yttersta ansvaret och kan väl aldrig acceptera ett så nedlåtande agerande som skett mot personal, skolan och hela stadsdelen Ryd. Det är häpnadsväckande om inte politikerna agerar och omedelbart drar tillbaka delegationsrätten för skolchefen, som uppenbarligen inte är rätt person att ansvara för skolan och dess utveckling.

Den kritikerstorm som skett mot skolchefens agerande är så omfattande och allvarlig att politikerna måste agera kraftfullt och avveckla en inkompetent chef, även om det inte finns några regler kring inkompetens.

Paula Bäckman (C) som själv är lärare och ordförande i barn- och utbildningsnämnden, borde väl sätta ner foten och agera. Istället uttalar hon; att några ytterligare förändringar inte är aktuella. Det visar på den slapphet och inkompetens samt den historielöshet om Ryd som tidigare personal känner sig kränkta av, både rektorer och lärare.

Även om man gör vissa justeringar i filmen om Ryd, så är skadan redan skedd och det är oacceptabelt att rekryteringen av en rektor pågår. Den måste avbrytas av politikerna och det omedelbart! Hela rekryteringen måste göras om.

Bengt Sjökvist

Den kritikerstorm som skett mot skolchefens agerande är så omfattande och allvarlig att politikerna måste agera kraftfullt och avveckla en inkompetent chef, även om det inte finns några regler kring inkompetens.

Paula Bäckman (C) som själv är lärare och ordförande i barn- och utbildningsnämnden, borde väl sätta ner foten och agera. Istället uttalar hon; att några ytterligare förändringar inte är aktuella. Det visar på den slapphet och inkompetens samt den historielöshet om Ryd som tidigare personal känner sig kränkta av, både rektorer och lärare.

Även om man gör vissa justeringar i filmen om Ryd, så är skadan redan skedd och det är oacceptabelt att rekryteringen av en rektor pågår. Den måste avbrytas av politikerna och det omedelbart! Hela rekryteringen måste göras om.

Bengt Sjökvist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.