07 sep 2016 06:00

07 sep 2016 06:00

Skapa en bra plats för chaufförerna

Lastbilsparkeringar:

Efter en rundtur i Skövde konstaterar jag att kommunen ställer ut stora stenblock för att hindra främst utländska lastbilar att parkera under natten. Det började med Kavelbroparkeringen och nu senast såg jag detta fenomen vid Diabasvägen vid Källegården.

Jag förstår anledningen att man inte vill ha en ”vild” parkering med övernattande lastbilschaufförer som gör sina behov, slänger skräp med mera vid rastplatserna, men vad har de för alternativ?

Troligtvis har bilarna last med gods till de båda Volvobolagen, och andra industrier och företag i kommunen, dessa laster är nödvändiga för att industri och handel skall fungera i vår kommun. Är det då rätt att kommunen gör allt den kan för att sätta käppar i hjulen för dessa chaufförer? Det är säkert bara en tidsfråga innan våra andra stora parkeringsplatser vid exempelvis Billingehov, Billingehus, Södermalms IP, Elins esplanad börjar användas. Vad gör kommunen då? Stora stenar där också kanske?

Mitt förslag är att kommunen tillsammans med de stora företagen skapar en bra plats där chaufförerna kan känna sig välkomna. Där bör finnas ett antal toaletter, duschar, kärl för källsortering av avfall, fritt internet, stor parkeringsyta med belysning. Listan om önskemål kan göras lång.

Varför inte välkomna dessa chaufförer som är direkt livsviktiga för vår fortsatta utveckling så att både svenska och utländska chaufförer känner att Skövde bryr sig i stället för att försvåra för dem.

Svar önskas från ansvarig i Skövde kommun.

Ett positivt bemötande hjälper alltid

Efter en rundtur i Skövde konstaterar jag att kommunen ställer ut stora stenblock för att hindra främst utländska lastbilar att parkera under natten. Det började med Kavelbroparkeringen och nu senast såg jag detta fenomen vid Diabasvägen vid Källegården.

Jag förstår anledningen att man inte vill ha en ”vild” parkering med övernattande lastbilschaufförer som gör sina behov, slänger skräp med mera vid rastplatserna, men vad har de för alternativ?

Troligtvis har bilarna last med gods till de båda Volvobolagen, och andra industrier och företag i kommunen, dessa laster är nödvändiga för att industri och handel skall fungera i vår kommun. Är det då rätt att kommunen gör allt den kan för att sätta käppar i hjulen för dessa chaufförer? Det är säkert bara en tidsfråga innan våra andra stora parkeringsplatser vid exempelvis Billingehov, Billingehus, Södermalms IP, Elins esplanad börjar användas. Vad gör kommunen då? Stora stenar där också kanske?

Mitt förslag är att kommunen tillsammans med de stora företagen skapar en bra plats där chaufförerna kan känna sig välkomna. Där bör finnas ett antal toaletter, duschar, kärl för källsortering av avfall, fritt internet, stor parkeringsyta med belysning. Listan om önskemål kan göras lång.

Varför inte välkomna dessa chaufförer som är direkt livsviktiga för vår fortsatta utveckling så att både svenska och utländska chaufförer känner att Skövde bryr sig i stället för att försvåra för dem.

Svar önskas från ansvarig i Skövde kommun.

Ett positivt bemötande hjälper alltid

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.