08 sep 2016 06:00

08 sep 2016 06:00

Dags att lägga korten på bordet

Skolskjutsar:

Jag är, som flera andra föräldrar jag talat med, upprörd över hur kommunen hanterar resorna till och från skolan för de nyblivna eleverna på Vasaskolan årskurs 7 från Skultorp. Valfriheten att välja när eleven vill åka in till skolan och när denne vill åka hem har helt försvunnit. Eleverna ska åka in 07.50 och hem 15.50 oavsett när de börjar eller slutar. Detta trots att Västtrafik/Nobina trafikerar sträckan med cirka en buss per 15 minuter.

I sammanhanget kan nämnas att åk 8 samt åk 9 nyttjar Västtrafiks bussar som man ”alltid” har gjort. Jag har förstått att även vissa elever i åk 7 trots allt fått busskort när grannen en bit bort inte fått detta. Det hela känns mycket märkligt och jag tycker att det är dags för Skövde kommun att lägga korten på bordet nu.

På Skövde kommuns hemsida står bland annat följande avseende regler för skolskjuts 2016/2017: Väntetiden vid skola bör inte överstiga 30 minuter per dag. Normal tid att anlända till skolan anses vara 10 minuter före första lektionen samt att det behövs 10 minuter efter sista lektionens slut innan bussen kan avgå. Dessa tider räknas inte som väntetider.

Jag har försökt att nå den av rektorn utpekad som ansvarig för skolskjuts inom kommunen, för att få svar på nedanstående frågor. Inget svar på varken telefon eller mejl.

Jag ställer nu samma ja- och nej-frågor till ansvariga inom kommunen via tidningen och hoppas på ett offentligt svar till oss alla berörda föräldrar och barn.

1. Är det acceptabelt att barnen skall vänta i en timma eller mer på skolan på morgonen och/eller före sin busstransport på eftermiddagen, när det går en ordinarie linjebuss varje kvart?

2. Är det acceptabelt att barnen ej hinner duscha efter elevens val på Södra IP, på grund av att de måste hinna till sin skolskjuts?

3. Är det acceptabelt att de möjligheter till självstudier/läxhjälp som skolan erbjuder före och efter skolan, ej kan nyttjas av dessa elever p.g.a. skolskjutsen?

4. Är det acceptabelt att vissa barn måste gå 1,5 km till sin buss på morgonen, när det finns ordinarie hållplats från Västtrafik i anslutning till bostaden, som dessutom elever i åk 8 samt åk 9 kan åka ifrån? (Till exempel syskon.)

I kommunens fastställda regler avseende skolskjuts för läsåret 2017/2018 står följande: Från och med höstterminen 2017 kommer de elever som har möjlighet att åka skolskjuts med buss i linjetrafik att göra det.

Jag hoppas inte att det tar ett läsår för åk 7-eleverna att få möjlighet att åka skolskjuts med buss i linjetrafik ...

M L

Jag är, som flera andra föräldrar jag talat med, upprörd över hur kommunen hanterar resorna till och från skolan för de nyblivna eleverna på Vasaskolan årskurs 7 från Skultorp. Valfriheten att välja när eleven vill åka in till skolan och när denne vill åka hem har helt försvunnit. Eleverna ska åka in 07.50 och hem 15.50 oavsett när de börjar eller slutar. Detta trots att Västtrafik/Nobina trafikerar sträckan med cirka en buss per 15 minuter.

I sammanhanget kan nämnas att åk 8 samt åk 9 nyttjar Västtrafiks bussar som man ”alltid” har gjort. Jag har förstått att även vissa elever i åk 7 trots allt fått busskort när grannen en bit bort inte fått detta. Det hela känns mycket märkligt och jag tycker att det är dags för Skövde kommun att lägga korten på bordet nu.

På Skövde kommuns hemsida står bland annat följande avseende regler för skolskjuts 2016/2017: Väntetiden vid skola bör inte överstiga 30 minuter per dag. Normal tid att anlända till skolan anses vara 10 minuter före första lektionen samt att det behövs 10 minuter efter sista lektionens slut innan bussen kan avgå. Dessa tider räknas inte som väntetider.

Jag har försökt att nå den av rektorn utpekad som ansvarig för skolskjuts inom kommunen, för att få svar på nedanstående frågor. Inget svar på varken telefon eller mejl.

Jag ställer nu samma ja- och nej-frågor till ansvariga inom kommunen via tidningen och hoppas på ett offentligt svar till oss alla berörda föräldrar och barn.

1. Är det acceptabelt att barnen skall vänta i en timma eller mer på skolan på morgonen och/eller före sin busstransport på eftermiddagen, när det går en ordinarie linjebuss varje kvart?

2. Är det acceptabelt att barnen ej hinner duscha efter elevens val på Södra IP, på grund av att de måste hinna till sin skolskjuts?

3. Är det acceptabelt att de möjligheter till självstudier/läxhjälp som skolan erbjuder före och efter skolan, ej kan nyttjas av dessa elever p.g.a. skolskjutsen?

4. Är det acceptabelt att vissa barn måste gå 1,5 km till sin buss på morgonen, när det finns ordinarie hållplats från Västtrafik i anslutning till bostaden, som dessutom elever i åk 8 samt åk 9 kan åka ifrån? (Till exempel syskon.)

I kommunens fastställda regler avseende skolskjuts för läsåret 2017/2018 står följande: Från och med höstterminen 2017 kommer de elever som har möjlighet att åka skolskjuts med buss i linjetrafik att göra det.

Jag hoppas inte att det tar ett läsår för åk 7-eleverna att få möjlighet att åka skolskjuts med buss i linjetrafik ...

M L

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.