08 sep 2016 06:00

08 sep 2016 06:00

Många fina vårdkontakter

Sjukvården:

Min man blev obotligt sjuk hösten 2000 och har genom åren skötts av bland andra Närhälsan Hjo, enheter på Skas som urologen, ortopeden, hematologen, öron-näsa-hals, onkologen, ögonmottagningen och ögonoperation, personal på röntgen, både med undersökningar och med byte av PNP. Borås onkolog och strålenhet har också funnits med i bilden.

Palliativa teamet har sedan oktober 2013 haft ett övergripande ansvar, vilket har fungerat utmärkt. Så många fina vårdkontakter! De har alla varit mycket positiva och stödjande (med något litet undantag). Min man avled i mitten av augusti och medan han levde framhöll vi tillsammans ofta, hur oerhört privilegierade vi har varit genom att han har fått så god vård.

Siv Westlin Andersson

Min man blev obotligt sjuk hösten 2000 och har genom åren skötts av bland andra Närhälsan Hjo, enheter på Skas som urologen, ortopeden, hematologen, öron-näsa-hals, onkologen, ögonmottagningen och ögonoperation, personal på röntgen, både med undersökningar och med byte av PNP. Borås onkolog och strålenhet har också funnits med i bilden.

Palliativa teamet har sedan oktober 2013 haft ett övergripande ansvar, vilket har fungerat utmärkt. Så många fina vårdkontakter! De har alla varit mycket positiva och stödjande (med något litet undantag). Min man avled i mitten av augusti och medan han levde framhöll vi tillsammans ofta, hur oerhört privilegierade vi har varit genom att han har fått så god vård.

Siv Westlin Andersson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.