08 sep 2016 06:00

08 sep 2016 06:00

Stoppa alkoholreklam i sociala medier

Debatt:

Alkoholreklam får inte uppmana till bruk av alkohol. Den får heller inte vara förskönande. Men en majoritet av svenska folket upplever att alkoholreklamen har just dessa egenskaper. På uppdrag av IQ genomförde SIFO nyligen en undersökning bland svenska folket om alkoholreklam. Undersökningen visar bland annat att sju av tio tycker att den är förskönande och ungefär lika många menar att den uppmanar till bruk.

Särskilt oroväckande är det när det gäller alkoholreklam i sociala medier eftersom den når barn och unga i stor omfattning. Sociala medier har blivit en större och viktigare kanal för alkoholreklam samtidigt som lagstiftningen inte hängt med i teknikutvecklingen. Därför bör en översyn av lagstiftningen kring alkoholmarknadsföring genomföras. Den bör fokusera på reklamen i sociala medier och syfta till att skydda barn och unga.

Alkoholreklamen anses inte bara vara förskönande och uppmana till bruk. Svenska folket tycker också att den har ökat i flertalet olika medier. Exempelvis uppger nästan hälften att de tycker att alkoholreklam på nyhetssajter ökat och drygt var tredje person tycker att alkoholreklam på sociala medier har ökat, jämfört med för två år sedan. Uppfattningen stämmer väl överens med de kraftigt ökade investeringarna i alkoholreklam i Sverige. År 2000 uppgick de till strax över åtta miljoner kronor brutto. År 2014 uppgick de till knappt 1,4 miljarder kronor brutto, enligt SIFO:s reklammätningar.

Den förra regeringen tillsatte 2012 Tillsynsutredningen och i den konstaterades bland annat att barn och ungdomar exponeras för marknadsföring av alkoholdrycker i en inte obetydlig omfattning, fastän alkoholreklam i Sverige enligt alkohollagen inte får rikta sig till ungdomar under 25 år. Att alkoholreklam ökar i sociala medier är särskilt allvarligt just eftersom den reklamen når och påverkar unga.

I IQ:s rapport Fyller reklamen glasen? redovisades en genomgång dels av alkoholreklamens omfattning och uttryck i Sverige, dels av vad forskningen kommit fram till om reklamens påverkan. Slutsatserna var att alkoholreklam är vanligt förekommande i Sverige och att ungdomar och unga vuxna nås av den i stor omfattning. Världshälsoorganisationen (WHO) menar till exempel att en reglering eller förbud av alkoholreklam är en av tre genomförbara åtgärder som har en signifikant effekt på folkhälsan och är kostnadseffektiv.

Alkohol är inte vilken vara som helst. Därför regleras alkoholreklamen också hårdare. Det är en ordning som har stort stöd bland svenska befolkningen – hela åtta av tio uppger att det är bra att alkoholreklam är hårdare reglerat än annan reklam. Men när det gäller reklamen i sociala medier har lagstiftningen inte hängt med teknikutvecklingen. Därför bör en översyn av lagstiftningen, med fokus på att skydda barn och unga från att utsättas för alkoholreklam på sociala medier, genomföras.

Juan-Pablo Roa

vd IQ

Alkoholreklam får inte uppmana till bruk av alkohol. Den får heller inte vara förskönande. Men en majoritet av svenska folket upplever att alkoholreklamen har just dessa egenskaper. På uppdrag av IQ genomförde SIFO nyligen en undersökning bland svenska folket om alkoholreklam. Undersökningen visar bland annat att sju av tio tycker att den är förskönande och ungefär lika många menar att den uppmanar till bruk.

Särskilt oroväckande är det när det gäller alkoholreklam i sociala medier eftersom den når barn och unga i stor omfattning. Sociala medier har blivit en större och viktigare kanal för alkoholreklam samtidigt som lagstiftningen inte hängt med i teknikutvecklingen. Därför bör en översyn av lagstiftningen kring alkoholmarknadsföring genomföras. Den bör fokusera på reklamen i sociala medier och syfta till att skydda barn och unga.

Alkoholreklamen anses inte bara vara förskönande och uppmana till bruk. Svenska folket tycker också att den har ökat i flertalet olika medier. Exempelvis uppger nästan hälften att de tycker att alkoholreklam på nyhetssajter ökat och drygt var tredje person tycker att alkoholreklam på sociala medier har ökat, jämfört med för två år sedan. Uppfattningen stämmer väl överens med de kraftigt ökade investeringarna i alkoholreklam i Sverige. År 2000 uppgick de till strax över åtta miljoner kronor brutto. År 2014 uppgick de till knappt 1,4 miljarder kronor brutto, enligt SIFO:s reklammätningar.

Den förra regeringen tillsatte 2012 Tillsynsutredningen och i den konstaterades bland annat att barn och ungdomar exponeras för marknadsföring av alkoholdrycker i en inte obetydlig omfattning, fastän alkoholreklam i Sverige enligt alkohollagen inte får rikta sig till ungdomar under 25 år. Att alkoholreklam ökar i sociala medier är särskilt allvarligt just eftersom den reklamen når och påverkar unga.

I IQ:s rapport Fyller reklamen glasen? redovisades en genomgång dels av alkoholreklamens omfattning och uttryck i Sverige, dels av vad forskningen kommit fram till om reklamens påverkan. Slutsatserna var att alkoholreklam är vanligt förekommande i Sverige och att ungdomar och unga vuxna nås av den i stor omfattning. Världshälsoorganisationen (WHO) menar till exempel att en reglering eller förbud av alkoholreklam är en av tre genomförbara åtgärder som har en signifikant effekt på folkhälsan och är kostnadseffektiv.

Alkohol är inte vilken vara som helst. Därför regleras alkoholreklamen också hårdare. Det är en ordning som har stort stöd bland svenska befolkningen – hela åtta av tio uppger att det är bra att alkoholreklam är hårdare reglerat än annan reklam. Men när det gäller reklamen i sociala medier har lagstiftningen inte hängt med teknikutvecklingen. Därför bör en översyn av lagstiftningen, med fokus på att skydda barn och unga från att utsättas för alkoholreklam på sociala medier, genomföras.

Juan-Pablo Roa

vd IQ

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.