09 sep 2016 06:00

09 sep 2016 06:00

Stoppa döden på jobbet

Arbetsmiljön

En bra arbetsmiljö behövs för att människor ska kunna leva goda liv. Tyvärr går utvecklingen, på avgörande områden, åt fel håll.

Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik visar att arbetssjukdomar ökar för sjätte året i rad och är vanligare bland kvinnor än bland män. Sjukdomar på grund av sociala och organisatoriska orsaker i arbetet – det som vi i vardagligt tal kallar stress – ökar allra mest.

När dagens slimmade arbetsorganisationer ställer allt högre krav på individerna minskar toleransen att hantera vardagens stresspåslag. När barnen blir sjuka, partnern förlorar jobbet eller en arbetskamrat stannar hemma kan vi hamna i situationer som blir omöjliga att hantera.

Många belastningsskador orsakas av stress, men klassificeras fel. Det är till exempel lätt att stämpla någon med trasig nacke som belastningsskadad, när roten till det onda i själva verket är en ohållbar arbetsbörda.

IF Metall har längre krävt större insatser för en bättre arbetsmiljö – och den S-ledda regeringen har gått oss till mötes. Fler arbetsmiljöinspektörer anställs och arbetsmiljöforskningen får större resurser, till skillnad från den borgerliga regeringens systematiska nedmontering av det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Men än finns mycket kvar att göra. Nollvisionen mot dödsolyckor på jobbet bör utökas till att även omfatta dödsfall som beror på arbetssjukdomar. Arbetsgivarna, facket och politiken måste gemensamt se till att alla tryggt kan gå till jobbet utan att riskera livet.

IF Metall avd 27

Arbetsmiljögruppen och Redaktionsgruppen

Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik visar att arbetssjukdomar ökar för sjätte året i rad och är vanligare bland kvinnor än bland män. Sjukdomar på grund av sociala och organisatoriska orsaker i arbetet – det som vi i vardagligt tal kallar stress – ökar allra mest.

När dagens slimmade arbetsorganisationer ställer allt högre krav på individerna minskar toleransen att hantera vardagens stresspåslag. När barnen blir sjuka, partnern förlorar jobbet eller en arbetskamrat stannar hemma kan vi hamna i situationer som blir omöjliga att hantera.

Många belastningsskador orsakas av stress, men klassificeras fel. Det är till exempel lätt att stämpla någon med trasig nacke som belastningsskadad, när roten till det onda i själva verket är en ohållbar arbetsbörda.

IF Metall har längre krävt större insatser för en bättre arbetsmiljö – och den S-ledda regeringen har gått oss till mötes. Fler arbetsmiljöinspektörer anställs och arbetsmiljöforskningen får större resurser, till skillnad från den borgerliga regeringens systematiska nedmontering av det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Men än finns mycket kvar att göra. Nollvisionen mot dödsolyckor på jobbet bör utökas till att även omfatta dödsfall som beror på arbetssjukdomar. Arbetsgivarna, facket och politiken måste gemensamt se till att alla tryggt kan gå till jobbet utan att riskera livet.

IF Metall avd 27

Arbetsmiljögruppen och Redaktionsgruppen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.