09 sep 2016 06:00

09 sep 2016 06:00

Vi beklagar

Socialtjänsten:

Replik på insändare angående bemötande inom socialtjänsten (SLA 6/9).

Vi på sektor socialtjänst beklagar det inträffade och din upplevelse av dåligt bemötande. Våra rutiner kommer att ses över så att detta inte inträffar igen.

Dina synpunkter är viktiga för oss och har du ytterligare frågor eller funderingar om det inträffade får du gärna höra av dig.

Lena Friberg

tf socialchef

Vi på sektor socialtjänst beklagar det inträffade och din upplevelse av dåligt bemötande. Våra rutiner kommer att ses över så att detta inte inträffar igen.

Dina synpunkter är viktiga för oss och har du ytterligare frågor eller funderingar om det inträffade får du gärna höra av dig.

Lena Friberg

tf socialchef

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.