10 sep 2016 06:00

10 sep 2016 06:00

Ett vettigt regelverk viktigt för landsbygden

Replik:

Kristina Jonäng, regeringens särskilda postutredare, svarar på SLA:s ledare om postutredningen (7/9).

Det är medborgarnas förändrade behov av postservice som är bakgrunden till utredningen och som även ligger till grund för mina förslag i utredningen. Dessa perspektiv har blivit tydliga för medborgarna och även för postdistributörer innan utredningen påbörjade sitt arbete. PostNord har exempelvis ett uppdrag att förse hela Sverige med post. Samtidigt har PostNord tvingats rationalisera sin verksamhet som en följd av att vi alla skickar väsentligt färre brev. I den stund som PostNord genomför en förändring av servicen finns otillräckliga redskap från myndigheterna att agera. Förflyttning av brevlådor eller undantag av utdelning riskerar att bli en dialog mellan medborgarna och PostNord medan myndigheterna delvis står vid sidan om. Det är angeläget att Sverige kan leva upp till EU- direktivet om utdelning av post alla vardagar året runt. För att lyckas med uppgifter krävs tydliga regelverk när enstaka undantag får göras. Annars riskerar vi att överlämna till PostNord att göra godtyckliga överväganden med ökad rättsotrygghet för den enskilde som följd.

I utredningen konstaterar jag att kunskapen om paketmarknaden är otillräcklig. Ibland framförs synpunkter om att det samhällsomfattande uppdraget bör förändras. Men myndigheterna har svårt att svara på frågan eftersom tillräcklig överblick på framför allt paketmarknaden saknas. Om vi ska kunna ha en vettig diskussion i Sverige i framtiden om det samhällsomfattande uppdraget bör myndigheterna få mandat att hämta in uppgifter om paketföretagens ekonomi m.m. Som utredare anser jag att det varit min plikt att lägga förslag som möjliggör en vettig diskussion. I den översiktliga analys som postutredningen gjort kan vi konstatera att paketmarknaden är relativt väl utvecklad och tillgodoser i hög grad medborgarnas behov. Det är ingen naturlag som säger att en väl utvecklad paketmarknad och ett eventuellt borttagande av den samhällsomfattande tjänsten på paketmarknaden innebär en försämring på landsbygden. Men det är givetvis en fråga som ökad kunskap om paketmarknaden kan ge svar på.

För landsbygden som riskerar stå i skottgluggen för förändringar i postservice är det särskilt viktigt att det finns ett vettigt regelverk. Annars överger vi landsbygden och riskerar att både missa möjligheten till ökad kvalité i postservicen och att dra ökad nytta av digitaliseringen.

Kristina Jonäng

regeringens särskilda postutredare

Det är medborgarnas förändrade behov av postservice som är bakgrunden till utredningen och som även ligger till grund för mina förslag i utredningen. Dessa perspektiv har blivit tydliga för medborgarna och även för postdistributörer innan utredningen påbörjade sitt arbete. PostNord har exempelvis ett uppdrag att förse hela Sverige med post. Samtidigt har PostNord tvingats rationalisera sin verksamhet som en följd av att vi alla skickar väsentligt färre brev. I den stund som PostNord genomför en förändring av servicen finns otillräckliga redskap från myndigheterna att agera. Förflyttning av brevlådor eller undantag av utdelning riskerar att bli en dialog mellan medborgarna och PostNord medan myndigheterna delvis står vid sidan om. Det är angeläget att Sverige kan leva upp till EU- direktivet om utdelning av post alla vardagar året runt. För att lyckas med uppgifter krävs tydliga regelverk när enstaka undantag får göras. Annars riskerar vi att överlämna till PostNord att göra godtyckliga överväganden med ökad rättsotrygghet för den enskilde som följd.

I utredningen konstaterar jag att kunskapen om paketmarknaden är otillräcklig. Ibland framförs synpunkter om att det samhällsomfattande uppdraget bör förändras. Men myndigheterna har svårt att svara på frågan eftersom tillräcklig överblick på framför allt paketmarknaden saknas. Om vi ska kunna ha en vettig diskussion i Sverige i framtiden om det samhällsomfattande uppdraget bör myndigheterna få mandat att hämta in uppgifter om paketföretagens ekonomi m.m. Som utredare anser jag att det varit min plikt att lägga förslag som möjliggör en vettig diskussion. I den översiktliga analys som postutredningen gjort kan vi konstatera att paketmarknaden är relativt väl utvecklad och tillgodoser i hög grad medborgarnas behov. Det är ingen naturlag som säger att en väl utvecklad paketmarknad och ett eventuellt borttagande av den samhällsomfattande tjänsten på paketmarknaden innebär en försämring på landsbygden. Men det är givetvis en fråga som ökad kunskap om paketmarknaden kan ge svar på.

För landsbygden som riskerar stå i skottgluggen för förändringar i postservice är det särskilt viktigt att det finns ett vettigt regelverk. Annars överger vi landsbygden och riskerar att både missa möjligheten till ökad kvalité i postservicen och att dra ökad nytta av digitaliseringen.

Kristina Jonäng

regeringens särskilda postutredare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.