10 sep 2016 06:00

10 sep 2016 06:00

Skövdes tillväxt förutsätter tillgång på central mark

Vattenfalls flytt:

Svar till signaturen Kask i SLA 2/9 som undrar varför Skövde kommun betalar en dryg fjärdedel av flytten av Vattenfalls anläggning på Badhusgatan och frågar också om Skövde kommun har insyn i Vattenfalls kostnadsberäkningar av flytten.

Vi gör det för att få tillgång till en central, strategiskt viktig, byggbar tomt och ökad exploateringsgrad på angränsande fastigheter i framtiden. Vi beräknar att cirka 150 lägenheter kan byggas på aktuell tomt och det är ett välkommet tillskott med tanke på den stora efterfrågan av bostäder som råder i Skövde. Tomten ligger dessutom i direkt anslutning till Arenaområdet och en omställning från ställverk till bostäder kommer stärka hela Arenaområdets attraktivitet. Arenaområdet är ett av kommunens strategiskt viktiga utvecklingsområden med inriktning mot bostäder, kommersiell verksamhet och service.

Vi är överens politiskt om att ta tillvara tillfället som nu ges.

Vattenfall behöver byta ut transformatorn, men de har inget behov av att flytta till en annan tomt. Om de gör investeringen på befintlig plats innebär det med all säkerhet att det dröjer flera årtionden innan frågan om en flytt och möjlighet för kommunen att köpa tomten kan tas upp igen.

Skövde kommun ersätter därför Vattenfall för den merkostnad som uppstår i samband med att de flyttar anläggningen.

Skövde kommun kommer att ha god insyn under hela processen vilket också inkluderar kostnadsutvecklingen. Den totala kostnaden är hög och vi har respekt för att hushålla klokt med Skövdebornas resurser, varför frågan noggrant har utretts.

En ansenlig del av kostnaderna får kommunen tillbaka vid markförsäljning.

Vår samlade bedömning är att detta är en viktig pusselbit för en långsiktig utveckling av centrala Skövde, och därför anser vi kostnaden motiverad.

Katarina Jonsson (M)

kommunstyrelsens ordförande

Vi gör det för att få tillgång till en central, strategiskt viktig, byggbar tomt och ökad exploateringsgrad på angränsande fastigheter i framtiden. Vi beräknar att cirka 150 lägenheter kan byggas på aktuell tomt och det är ett välkommet tillskott med tanke på den stora efterfrågan av bostäder som råder i Skövde. Tomten ligger dessutom i direkt anslutning till Arenaområdet och en omställning från ställverk till bostäder kommer stärka hela Arenaområdets attraktivitet. Arenaområdet är ett av kommunens strategiskt viktiga utvecklingsområden med inriktning mot bostäder, kommersiell verksamhet och service.

Vi är överens politiskt om att ta tillvara tillfället som nu ges.

Vattenfall behöver byta ut transformatorn, men de har inget behov av att flytta till en annan tomt. Om de gör investeringen på befintlig plats innebär det med all säkerhet att det dröjer flera årtionden innan frågan om en flytt och möjlighet för kommunen att köpa tomten kan tas upp igen.

Skövde kommun ersätter därför Vattenfall för den merkostnad som uppstår i samband med att de flyttar anläggningen.

Skövde kommun kommer att ha god insyn under hela processen vilket också inkluderar kostnadsutvecklingen. Den totala kostnaden är hög och vi har respekt för att hushålla klokt med Skövdebornas resurser, varför frågan noggrant har utretts.

En ansenlig del av kostnaderna får kommunen tillbaka vid markförsäljning.

Vår samlade bedömning är att detta är en viktig pusselbit för en långsiktig utveckling av centrala Skövde, och därför anser vi kostnaden motiverad.

Katarina Jonsson (M)

kommunstyrelsens ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.