12 sep 2016 06:00

12 sep 2016 06:00

Almedalen en självklar plats att vara på

Replik:

Vid upprepade tillfällen i SLA har Anders Löfgren ifrågasatt Skövde kommuns deltagande under Almedalsveckan. Svar har också tidigare getts av kommunikationschefen Christina Hertnek. Skövde kommun har också helt öppet redovisat kommunens kostnader och vilka som deltagit.

Almedalen är en samhällspolitisk arena där bland annat regering, myndigheter, offentliga och privata aktörer, många av ideella sektorns olika organisationer möts och diskuterar viktiga samhällsfrågor under en vecka. Almedalen är också en arena för många möten. Det är också en utmärkt arena för kompetensutveckling, förtjänar att påpekas att samtliga arrangemang och seminarier är kostnadsfria. Jämför det med att en dagskonferens normalt kan kosta flera tusen kronor plus resa och ibland även övernattning.

Utan spaning ingen aning. Detta är självklart för en kommun som vill utvecklas, som vill slå vakt om jobben, som vill attrahera nya invånare och nya företag. Det skulle vara ett generalfel av Skövde kommuns ledning att inte delta i arrangemang som Almedalen. För den som inte syns och hörs, den finns inte.

När det gäller mitt eget deltagande har Skövde kommun inte tagit någon kostnad för mig de senaste åren, dessa har istället tagits av Småföretagarnas Arbetslöshetskassa där jag är styrelseordförande och har haft merparten av mina åtaganden de senaste årens Almedalsveckor. Inte för ty så blev det även i år under de dagar jag var i Visby (söndag-onsdag) en hel del åtaganden som kommunrepresentant, här ett axplock:

• Inbokade möten kring Västra Stambanans behov av infrastruktursatsningar.

• Paneldeltagare i en debatt med bland annat Försvarsministern under rubriken folkförankring i praktiken.

• Deltog i arrangemang med Volvo AB och Industrin.

• Diskussion med SJ ledning.

• Inbokade möten med aktörer angående fiberutbyggnad och bostäder.

• Paneldeltagare i en debatt angående kommunal upphandling.

• Deltog i programmeringsutmaning mellan skolelever och politiker.

Utöver detta en rad spontana möten som besparat tid och pengar under återstoden av året.

Almedalsveckan är en unik svensk företeelse, jag som folkvald politiker och företrädare för Skövde kommun kommer så länge jag har förtroendet att finnas i kommunens politiska ledning fortsätta att utveckla Skövde. Där är Almedalsveckan en självklarhet för att kunna göra detta.

Leif Walterum (C)

kommunalråd Skövde

Vid upprepade tillfällen i SLA har Anders Löfgren ifrågasatt Skövde kommuns deltagande under Almedalsveckan. Svar har också tidigare getts av kommunikationschefen Christina Hertnek. Skövde kommun har också helt öppet redovisat kommunens kostnader och vilka som deltagit.

Almedalen är en samhällspolitisk arena där bland annat regering, myndigheter, offentliga och privata aktörer, många av ideella sektorns olika organisationer möts och diskuterar viktiga samhällsfrågor under en vecka. Almedalen är också en arena för många möten. Det är också en utmärkt arena för kompetensutveckling, förtjänar att påpekas att samtliga arrangemang och seminarier är kostnadsfria. Jämför det med att en dagskonferens normalt kan kosta flera tusen kronor plus resa och ibland även övernattning.

Utan spaning ingen aning. Detta är självklart för en kommun som vill utvecklas, som vill slå vakt om jobben, som vill attrahera nya invånare och nya företag. Det skulle vara ett generalfel av Skövde kommuns ledning att inte delta i arrangemang som Almedalen. För den som inte syns och hörs, den finns inte.

När det gäller mitt eget deltagande har Skövde kommun inte tagit någon kostnad för mig de senaste åren, dessa har istället tagits av Småföretagarnas Arbetslöshetskassa där jag är styrelseordförande och har haft merparten av mina åtaganden de senaste årens Almedalsveckor. Inte för ty så blev det även i år under de dagar jag var i Visby (söndag-onsdag) en hel del åtaganden som kommunrepresentant, här ett axplock:

• Inbokade möten kring Västra Stambanans behov av infrastruktursatsningar.

• Paneldeltagare i en debatt med bland annat Försvarsministern under rubriken folkförankring i praktiken.

• Deltog i arrangemang med Volvo AB och Industrin.

• Diskussion med SJ ledning.

• Inbokade möten med aktörer angående fiberutbyggnad och bostäder.

• Paneldeltagare i en debatt angående kommunal upphandling.

• Deltog i programmeringsutmaning mellan skolelever och politiker.

Utöver detta en rad spontana möten som besparat tid och pengar under återstoden av året.

Almedalsveckan är en unik svensk företeelse, jag som folkvald politiker och företrädare för Skövde kommun kommer så länge jag har förtroendet att finnas i kommunens politiska ledning fortsätta att utveckla Skövde. Där är Almedalsveckan en självklarhet för att kunna göra detta.

Leif Walterum (C)

kommunalråd Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.