12 sep 2016 06:00

12 sep 2016 06:00

Tack alla kossor!

Naturen:

Tänkte bara passa på att tacka alla fantastiska kossor och andra betande djur, för det fantastiska jobb ni gör med att hålla markerna öppna och fina, och ge oss alla en rikedom av arter som är beroende av detta, en massa fina blommor och många djur, som ger mig så stora naturupplevelser. Det finns inget som gör mig så glad som när jag möter blicken av en vacker ko.

Mikke

Tänkte bara passa på att tacka alla fantastiska kossor och andra betande djur, för det fantastiska jobb ni gör med att hålla markerna öppna och fina, och ge oss alla en rikedom av arter som är beroende av detta, en massa fina blommor och många djur, som ger mig så stora naturupplevelser. Det finns inget som gör mig så glad som när jag möter blicken av en vacker ko.

Mikke

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.