13 sep 2016 06:00

13 sep 2016 06:00

Undvik mat med onödiga kemikalier

Debatt:

Bekämpningsmedlet propargite med den verksamma beståndsdelen kloropyrifos var orsaken till att Ica återkallade 19 ton äpplen i förra veckan.

Enligt expertis på länsstyrelsen i Jönköping är det okej att ha åtta gånger förhöjda halter av kloropyrifos då eventuella effekter av bekämpningsmedlet på vår hälsa ansågs vara små enligt tjänstemannen. Samma expertis ansåg att den positiva effekten av att äta äpplen vida överstiger den okända risken att äta samma äpplen med starkt förhöjda halter av bekämpningsmedel. Intressant slutsats att dra av en myndighetsperson. Turligt nog ansåg Livsmedelsverket att partiet skulle återkallas.

Kemikalieinspektionen anser till exempel att användandet av bekämpningsmedel bör minimeras för att det än idag är helt okänt hur bekämpningsmedel påverkar vår kropp och vår miljö om effekten av flera komponenter tas med i undersökningen. Gränsvärdena är satta för ett bekämpningsmedel i taget och de få undersökningar som tar hänsyn till effekten av flera komponenter visar att påverkan på de organismer som undersökts är negativ. Gränsvärdet för kloropyrifos har nyligen sänkts från 0,5 mg till 0,01 mg. Enligt amerikanska undersökningar är kemikalien cancerogen, hormonstörande på fortplantningssystemet och ytterst giftig för vattenlevande organismer. Det kan vara en av anledningarna till att gränsvärdet sänkts drastiskt.

Vad är då ett gränsvärde? Enligt direktiven i EU skall gränsvärdet sättas till 4 gånger högre än detektionsgränsen. Det innebär troligen att en ny mätmetod införts som tillåter sänkningen av gränsvärdet. Gränsvärdet är alltså inte direkt kopplat till ämnets farlighet. De ämnen som är mycket giftiga är redan borttagna och kvar är de som enskilt ej kan påvisa effekter på oss som äter maten om vi höll oss till en kemikalie. Nu är det inte så utan konsumenten får i sig en cocktail av olika kemikalier med stor osäkerhet huruvida de är farliga för oss eller inte.

Vad gör tillsynsmyndigheterna åt det mycket välkända problemet med användandet av kemikalier i vår livsmiljö?

Miljökvalitetsmålet ”En Giftfri Miljö” tar sikte på att minimera antalet giftiga kemikalier i vår miljö. Kemikalieinspektionen skriver bland annat om bekämpningsmedel i jordbruket, där äppelodling ingår, att endast nödvändiga bekämpningsmedel skall användas. Vad tillför då kloropyrifos för positiva egenskaper till vår mat? Ämnet är ett bekämpningsmedel som dödar spindeldjur! Oavsett fobier så är de flesta spindeldjur rovdjur och äter andra insekter. Det är inte omöjligt att en ökad förekomst av spindeldjur i odlingar skulle minska eller i alla fall balansera förekomsten av det vi kallar skadedjur. Vilket borde leda till ett minskat behov av bekämpningsmedel.

Mitt råd är att undvika mat där onödiga kemikalier används. Att jordbruket skulle bli helt fritt från bekämpningsmedel tror jag är svårt att uppnå men att använda ett bekämpningsmedel bara för att vi kan är inte okej. Tillåt därför att vår mat får ha lite kosmetiska skador – de påverkar inte matkvalitén. Tillåt även att skörden blir lägre räknat i kilo per hektar som en effekt av att användandet av onödiga bekämpningsmedel upphör. Det mår vi alla bättre av, även den stackars lantbrukaren, svensk eller utländsk, som tvingas hantera bekämpningsmedlen i koncentrerad form. Det är då den är extremt farlig.

Peter Sögaard

språkrör Miljöpartiet de gröna i Skövde

Enligt expertis på länsstyrelsen i Jönköping är det okej att ha åtta gånger förhöjda halter av kloropyrifos då eventuella effekter av bekämpningsmedlet på vår hälsa ansågs vara små enligt tjänstemannen. Samma expertis ansåg att den positiva effekten av att äta äpplen vida överstiger den okända risken att äta samma äpplen med starkt förhöjda halter av bekämpningsmedel. Intressant slutsats att dra av en myndighetsperson. Turligt nog ansåg Livsmedelsverket att partiet skulle återkallas.

Kemikalieinspektionen anser till exempel att användandet av bekämpningsmedel bör minimeras för att det än idag är helt okänt hur bekämpningsmedel påverkar vår kropp och vår miljö om effekten av flera komponenter tas med i undersökningen. Gränsvärdena är satta för ett bekämpningsmedel i taget och de få undersökningar som tar hänsyn till effekten av flera komponenter visar att påverkan på de organismer som undersökts är negativ. Gränsvärdet för kloropyrifos har nyligen sänkts från 0,5 mg till 0,01 mg. Enligt amerikanska undersökningar är kemikalien cancerogen, hormonstörande på fortplantningssystemet och ytterst giftig för vattenlevande organismer. Det kan vara en av anledningarna till att gränsvärdet sänkts drastiskt.

Vad är då ett gränsvärde? Enligt direktiven i EU skall gränsvärdet sättas till 4 gånger högre än detektionsgränsen. Det innebär troligen att en ny mätmetod införts som tillåter sänkningen av gränsvärdet. Gränsvärdet är alltså inte direkt kopplat till ämnets farlighet. De ämnen som är mycket giftiga är redan borttagna och kvar är de som enskilt ej kan påvisa effekter på oss som äter maten om vi höll oss till en kemikalie. Nu är det inte så utan konsumenten får i sig en cocktail av olika kemikalier med stor osäkerhet huruvida de är farliga för oss eller inte.

Vad gör tillsynsmyndigheterna åt det mycket välkända problemet med användandet av kemikalier i vår livsmiljö?

Miljökvalitetsmålet ”En Giftfri Miljö” tar sikte på att minimera antalet giftiga kemikalier i vår miljö. Kemikalieinspektionen skriver bland annat om bekämpningsmedel i jordbruket, där äppelodling ingår, att endast nödvändiga bekämpningsmedel skall användas. Vad tillför då kloropyrifos för positiva egenskaper till vår mat? Ämnet är ett bekämpningsmedel som dödar spindeldjur! Oavsett fobier så är de flesta spindeldjur rovdjur och äter andra insekter. Det är inte omöjligt att en ökad förekomst av spindeldjur i odlingar skulle minska eller i alla fall balansera förekomsten av det vi kallar skadedjur. Vilket borde leda till ett minskat behov av bekämpningsmedel.

Mitt råd är att undvika mat där onödiga kemikalier används. Att jordbruket skulle bli helt fritt från bekämpningsmedel tror jag är svårt att uppnå men att använda ett bekämpningsmedel bara för att vi kan är inte okej. Tillåt därför att vår mat får ha lite kosmetiska skador – de påverkar inte matkvalitén. Tillåt även att skörden blir lägre räknat i kilo per hektar som en effekt av att användandet av onödiga bekämpningsmedel upphör. Det mår vi alla bättre av, även den stackars lantbrukaren, svensk eller utländsk, som tvingas hantera bekämpningsmedlen i koncentrerad form. Det är då den är extremt farlig.

Peter Sögaard

språkrör Miljöpartiet de gröna i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.