14 sep 2016 06:00

14 sep 2016 06:00

Krisen är akut för polisverksamheten

Polisen:

På senare tid har såväl regeringsföreträdare som borgerliga politiker gjort uttalanden om behovet av att öka antalet poliser.

Man har talat om att 2 000 nya tjänster skulle vara rimligt. Det är glädjande att man inser behovet men oroande att man verkar anse att bristen på poliser snart kan vara avhjälpt. Det tar tid att utbilda så många och först runt 2022 kan alla vara i tjänst och då är behovet 3 000 (från dagens siffra) nya tjänster om kravet på samma polistäthet som Alliansen drev 2006 skall gälla.

Naturligtvis är det bra om man inleder rekryteringen men tyvärr är krisen inom polisen idag akut. Under 2015 slutade 828 poliser men bara 239 var pensionsavgångar. 589 poliser slutade i förtid och runt 80 procent av nu tjänstgörande funderar på att sluta enligt Polisförbundet. Det gäller alltså i första hand att stoppa blödningen innan fokus läggs på framtiden även om akuta åtgärder naturligtvis också underlättar önskvärd rekrytering.

Polislönerna måste ses över och anpassas till verksamheten. Man måste kunna vara familjefar även som polis. Planering för personalen skall vara långsiktig och ekonomisk ersättning rimlig om akuta händelser framtvingar ändringar i planerna.

Ledarskapet, som dessvärre försummats under många år, såväl lokalt som i toppen skall vara föredömligt och förutsägbart, inget tjafs utan klara besked. Utbildning i ledarskap skall prioriteras och ”skrivbordsbefordran” bli ett olustigt minne blott.

Verksamheten ska ledas av en chef som har personalens och allmänhetens förtroende och därför bör Dan Eliasson, som av någon outgrundlig orsak fått tjänsten som rikspolischef, uppmanas avgå. Det är det bästa han kan göra för att få personalen att må bättre.

Hergus Palmquist

 

Man har talat om att 2 000 nya tjänster skulle vara rimligt. Det är glädjande att man inser behovet men oroande att man verkar anse att bristen på poliser snart kan vara avhjälpt. Det tar tid att utbilda så många och först runt 2022 kan alla vara i tjänst och då är behovet 3 000 (från dagens siffra) nya tjänster om kravet på samma polistäthet som Alliansen drev 2006 skall gälla.

Naturligtvis är det bra om man inleder rekryteringen men tyvärr är krisen inom polisen idag akut. Under 2015 slutade 828 poliser men bara 239 var pensionsavgångar. 589 poliser slutade i förtid och runt 80 procent av nu tjänstgörande funderar på att sluta enligt Polisförbundet. Det gäller alltså i första hand att stoppa blödningen innan fokus läggs på framtiden även om akuta åtgärder naturligtvis också underlättar önskvärd rekrytering.

Polislönerna måste ses över och anpassas till verksamheten. Man måste kunna vara familjefar även som polis. Planering för personalen skall vara långsiktig och ekonomisk ersättning rimlig om akuta händelser framtvingar ändringar i planerna.

Ledarskapet, som dessvärre försummats under många år, såväl lokalt som i toppen skall vara föredömligt och förutsägbart, inget tjafs utan klara besked. Utbildning i ledarskap skall prioriteras och ”skrivbordsbefordran” bli ett olustigt minne blott.

Verksamheten ska ledas av en chef som har personalens och allmänhetens förtroende och därför bör Dan Eliasson, som av någon outgrundlig orsak fått tjänsten som rikspolischef, uppmanas avgå. Det är det bästa han kan göra för att få personalen att må bättre.

Hergus Palmquist

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.