14 sep 2016 06:00

14 sep 2016 06:00

Redovisning ska vara obligatorisk

Replik:

Tack Leif Walterum för din redovisning av Almedalen! (SLA 12/9.)

Nu var det väl inte du i första hand som är redovisningsskyldig, eftersom du inte åker på kommunpengar, utan kollegor. Jag har inte ifrågasatt något annat än en fullödig redovisning av vad Skövde kommuns skattebetalare betalar för, och får för pengarna. Det är inte bara jag och Bengt Sjökvist som vill veta bara för att det är vi som skrivit insändare i ämnet, utan det är många har jag fått vittnesbörd om.

I din redovisning undrar jag ändå om inte en del områden behandlades lika framgångsrikt eller till och med bättre i den här delen av landet? Alltså inte behöva åka till Almedalen för att dryfta.

Jag anser vidare att när politiker och tjänstemän åker på konferenser och träffar för kommunen skall en redovisning vara obligatorisk!

Anders Löfgren

 

Nu var det väl inte du i första hand som är redovisningsskyldig, eftersom du inte åker på kommunpengar, utan kollegor. Jag har inte ifrågasatt något annat än en fullödig redovisning av vad Skövde kommuns skattebetalare betalar för, och får för pengarna. Det är inte bara jag och Bengt Sjökvist som vill veta bara för att det är vi som skrivit insändare i ämnet, utan det är många har jag fått vittnesbörd om.

I din redovisning undrar jag ändå om inte en del områden behandlades lika framgångsrikt eller till och med bättre i den här delen av landet? Alltså inte behöva åka till Almedalen för att dryfta.

Jag anser vidare att när politiker och tjänstemän åker på konferenser och träffar för kommunen skall en redovisning vara obligatorisk!

Anders Löfgren

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.