15 sep 2016 06:00

15 sep 2016 06:00

Ett bra sätt att lära känna politikerna

Medborgarförslag:

Det vore intressant att höra från er läsare om det här tyvärr nekade medborgarförslaget verkligen inte skulle kunna behandlas i kommunfullmäktige:

”Förslag till kommunfullmäktige om att våra politiker ska medverka på insändarsidorna i lokaltidningen SLA (Skaraborgs Allehanda) för att där besvara frågor och annat som icke-politiker riktar till dem.

Det händer emellanåt att det skrivs insändare i lokaltidningen där icke-politiker angriper våra politiker hårt och kräver att de ska svara på vissa frågor. Somliga skribenter har en ganska tuff jargong och verkar inte ha någon respekt alls för våra politiker och kan nästan bedriva en slags häxjakt på dem.

Med medborgarförslaget är det tänkt att våra politiker ändå ska svara på deras insändare, och det oavsett om de som skriver dem är anonyma eller ej. Och att man helst gör det samma dag som de blir publicerade i tidningen – 'man smider medan järnet är varmt'.

Syftet med att svara är inte att 'munhuggas' med dem som skriver respektlöst, utan att man ser det som ett tillfälle där man lugnt och sakligt kan besvara deras frågor. Härigenom kan alla de som följer debatten i tidningen lära känna sina politiker vilket är nödvändigt när det gäller att senare kunna välja vilka politiker de vill ha som sina representanter.”

Benny Sikter

 

”Förslag till kommunfullmäktige om att våra politiker ska medverka på insändarsidorna i lokaltidningen SLA (Skaraborgs Allehanda) för att där besvara frågor och annat som icke-politiker riktar till dem.

Det händer emellanåt att det skrivs insändare i lokaltidningen där icke-politiker angriper våra politiker hårt och kräver att de ska svara på vissa frågor. Somliga skribenter har en ganska tuff jargong och verkar inte ha någon respekt alls för våra politiker och kan nästan bedriva en slags häxjakt på dem.

Med medborgarförslaget är det tänkt att våra politiker ändå ska svara på deras insändare, och det oavsett om de som skriver dem är anonyma eller ej. Och att man helst gör det samma dag som de blir publicerade i tidningen – 'man smider medan järnet är varmt'.

Syftet med att svara är inte att 'munhuggas' med dem som skriver respektlöst, utan att man ser det som ett tillfälle där man lugnt och sakligt kan besvara deras frågor. Härigenom kan alla de som följer debatten i tidningen lära känna sina politiker vilket är nödvändigt när det gäller att senare kunna välja vilka politiker de vill ha som sina representanter.”

Benny Sikter

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.