16 sep 2016 06:00

16 sep 2016 06:00

Cementas utvidgning hindrar Skövdes utveckling

Tillväxtmål:

I en insändare lördagen den 10 september med den uppfordrande rubriken ”Skövdes tillväxt förutsätter tillgång på central mark” förklarar våra tre kommunalråd varför behovet av central mark att bygga på är så viktigt för Skövdes utveckling. Bakgrunden är kommunens kostnader för att flytta Vattenfalls anläggning på Badhusgatan.

På nästa uppslag i samma tidning presenterar Västsvenska Handelskammaren sin uppfattning om att Skövdes arbetsmarknad – utifrån vissa kriterier – är den tredje sämsta i landet. Deras slutsats är att Skövde inte klarar av att vara det draglok i regionen som vi fått förmånen – och har accepterat – att vara. Idag är målet att vi ska vara 60 000 invånare år 2025 men det räcker inte menar Handelskammaren. Deras lösning är att vi måste öka takten och växa ännu snabbare. Målet bör istället redan nu vara 100 000 invånare med en planering för 150 000.

I det perspektivet har jag full förståelse för kommunens beslut om Vattenfalls anläggning. Men jag är helt oförstående för kommunens snarast drivande hållning i frågan om Cementas utvidgning av sitt nuvarande stenbrott. Det nu aktuella nya brytningsområdet är självfallet inte central mark på samma sätt som tomten på Badhusgatan. Men avståndet från centrum av Skövde till Cementas kommande brytningsområde är ändå kortare än till både Skultorp och Södra Ryd och även till Trädgårdsstaden. I framtiden kommer vi troligen på olika sätt märka det i centrum av Skövde.

Cementa har idag både en fabrik och ett befintligt kalkstensbrott så den marken är på inget sätt tillgänglig nu eller ens inom en nära framtid. Men det nya brytningsområdet är fortfarande i princip intakt. Därför är det fullkomligt obegripligt att våra styrande i kommunen medvetet accepterar en utvidgning som förstör och oåterkalleligen offrar områden som skulle kunna vara mycket viktiga för Skövdes utveckling.

Cementa har varit bra för Skövde men nu behöver vi alla invånare i Skövde den marken till bättre saker. Att acceptera en utvidgning av Cementas stenbrott är irreversibelt och med dagens kunskaper oförlåtligt. Det förstör både vår och kommande generationers möjlighet att utveckla Skövde åt väster.

Måns Hallberg

I en insändare lördagen den 10 september med den uppfordrande rubriken ”Skövdes tillväxt förutsätter tillgång på central mark” förklarar våra tre kommunalråd varför behovet av central mark att bygga på är så viktigt för Skövdes utveckling. Bakgrunden är kommunens kostnader för att flytta Vattenfalls anläggning på Badhusgatan.

På nästa uppslag i samma tidning presenterar Västsvenska Handelskammaren sin uppfattning om att Skövdes arbetsmarknad – utifrån vissa kriterier – är den tredje sämsta i landet. Deras slutsats är att Skövde inte klarar av att vara det draglok i regionen som vi fått förmånen – och har accepterat – att vara. Idag är målet att vi ska vara 60 000 invånare år 2025 men det räcker inte menar Handelskammaren. Deras lösning är att vi måste öka takten och växa ännu snabbare. Målet bör istället redan nu vara 100 000 invånare med en planering för 150 000.

I det perspektivet har jag full förståelse för kommunens beslut om Vattenfalls anläggning. Men jag är helt oförstående för kommunens snarast drivande hållning i frågan om Cementas utvidgning av sitt nuvarande stenbrott. Det nu aktuella nya brytningsområdet är självfallet inte central mark på samma sätt som tomten på Badhusgatan. Men avståndet från centrum av Skövde till Cementas kommande brytningsområde är ändå kortare än till både Skultorp och Södra Ryd och även till Trädgårdsstaden. I framtiden kommer vi troligen på olika sätt märka det i centrum av Skövde.

Cementa har idag både en fabrik och ett befintligt kalkstensbrott så den marken är på inget sätt tillgänglig nu eller ens inom en nära framtid. Men det nya brytningsområdet är fortfarande i princip intakt. Därför är det fullkomligt obegripligt att våra styrande i kommunen medvetet accepterar en utvidgning som förstör och oåterkalleligen offrar områden som skulle kunna vara mycket viktiga för Skövdes utveckling.

Cementa har varit bra för Skövde men nu behöver vi alla invånare i Skövde den marken till bättre saker. Att acceptera en utvidgning av Cementas stenbrott är irreversibelt och med dagens kunskaper oförlåtligt. Det förstör både vår och kommande generationers möjlighet att utveckla Skövde åt väster.

Måns Hallberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.