16 sep 2016 06:00

16 sep 2016 06:00

Miljösatsning bra för Skaraborg

DEBATT

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har inlett ett samhällsbygge för att skynda på omställningen till ett mer hållbart samhälle och arbetar på allvar med att nå miljömålen. I höstbudgeten föreslår regeringen historiskt stora investeringar i åtgärder för att minska vår klimatpåverkan.

Det handlar om investeringar i klimatarbetet, fossilfria resor och förnybar energi. Totalt 12,9 miljarder kronor har avsatts för perioden 2017–2020.

Sammantaget kommer regeringens budget för 2017 att innehålla den största miljöbudgeten någonsin, 73 procent större än under den tidigare moderatledda regeringen. Vår politik är att genom investeringar i en bättre miljö skapa jobb och framtidsmöjligheter.

Här i Skaraborg betyder det förstärkta möjligheter för kommuner och företag att ansöka pengar från Klimatklivet, vilket ger 50 procent stöd för att klara investeringar som leder till minskad klimatpåverkan.

Bara under 2016 har 367 klimatsmarta åtgärder runt om i landet fått ett sådant stöd. Sju av dessa åtgärder finns i Skaraborg. Störst stöd har Falköpings kommun fått med 3,9 miljoner kronor för att utveckla sin biogasanläggning. Frebaco Kvarn i Lidköping har fått bidrag för genomföra en energikonvertering och Bernhard Reckermann i Hjo kommun för att skapa ett närvärmesystem i Norra Fågelås. Dessutom har flera kommuner fått stöd för att sätta upp laddstationer för elbilar.

Nu blir det mer pengar årligen för att möta upp det stora intresse som visats. I Sveriges kommuner finns ett stort klimatengagemang, det vill regeringen ta till vara.

Regeringen har också kraftigt ökat anslaget för att köpa in och skapa nya naturreservat och nationalparker. I höstbudgeten presenteras dessutom ökade insatser på totalt 375 miljoner kronor fram till 2020 för att minska riskerna med farliga kemikalier i vardagen.

Carina Ohlsson (S)

riksdagsledamot, Skaraborg

Det handlar om investeringar i klimatarbetet, fossilfria resor och förnybar energi. Totalt 12,9 miljarder kronor har avsatts för perioden 2017–2020.

Sammantaget kommer regeringens budget för 2017 att innehålla den största miljöbudgeten någonsin, 73 procent större än under den tidigare moderatledda regeringen. Vår politik är att genom investeringar i en bättre miljö skapa jobb och framtidsmöjligheter.

Här i Skaraborg betyder det förstärkta möjligheter för kommuner och företag att ansöka pengar från Klimatklivet, vilket ger 50 procent stöd för att klara investeringar som leder till minskad klimatpåverkan.

Bara under 2016 har 367 klimatsmarta åtgärder runt om i landet fått ett sådant stöd. Sju av dessa åtgärder finns i Skaraborg. Störst stöd har Falköpings kommun fått med 3,9 miljoner kronor för att utveckla sin biogasanläggning. Frebaco Kvarn i Lidköping har fått bidrag för genomföra en energikonvertering och Bernhard Reckermann i Hjo kommun för att skapa ett närvärmesystem i Norra Fågelås. Dessutom har flera kommuner fått stöd för att sätta upp laddstationer för elbilar.

Nu blir det mer pengar årligen för att möta upp det stora intresse som visats. I Sveriges kommuner finns ett stort klimatengagemang, det vill regeringen ta till vara.

Regeringen har också kraftigt ökat anslaget för att köpa in och skapa nya naturreservat och nationalparker. I höstbudgeten presenteras dessutom ökade insatser på totalt 375 miljoner kronor fram till 2020 för att minska riskerna med farliga kemikalier i vardagen.

Carina Ohlsson (S)

riksdagsledamot, Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.