17 sep 2016 06:00

17 sep 2016 06:00

Cement är inte framtiden

DEBATT: Cementa:

I dag, lördag den 17 september, kan man springa en 7 kilometer lång runda på Cementas område. Det gäller att passa på – snart kommer det kanske bli en halvmara om man ska springa runt hela området! Dagens brott, som många anser vara stort nog, kommer kanske inom ett par årtionden att vara tre gånger större om Heidelberg Cement Group får som det vill.

Företaget säger att sedan 1994 har en tredjedel av fyndigheten brutits. Det återstår alltså två tredjedelar! Ni som har minnet i behåll kommer kanske ihåg hur litet brottet var 1994. Försök att fantisera hur stort det kommer att bli!

Många vill att Skövde ska växa och bli stort. Västsvenska Handelskammaren önskar att stan får över 100 000 invånare. Var ska de finna närnatur och rekreation? Vem lockas att bo granne med ett kalkbrott?

Företaget Heidelberg Cement Groups omsättning är i Sverige cirka 2 miljarder. Men eftersom det är ett multinationellt företag med verksamhet i mer än 60 länder så kan det helt lagligt inte betala mer än några få kronor i företagsskatt i Sverige. Företaget utnyttjar vår naiva inställning till våra naturresurser i Sverige. Det sägs att bara några fåtal länder i Afrika har samma liberala inställning som Sverige, till att multinationella företag får komma till landet och suga ut naturresurserna. I dag jobbar knappt tio personer i brottet. Och det är en verksamhet som snabbt mekaniseras och rationaliseras. Snart görs allt med robotar. Om brottet i Skövde stoppas kommer det förmodligen bli fler anställda! Detta då ett brott på annan plats kommer leda till mer arbete i anläggningsfasen m.m.

I dag exporterar vi i Sverige mer än dubbelt så mycket cement som Skövdefabriken producerar. Så vi kommer inte lida brist på cement i landet även om vi skulle lägga ner hela fabriken i Skövde. Man kan också fråga sig om cement är bästa sättet att utnyttja våra resurser. Den kalk som bryts har tagit en halv miljard år att tillverka. För att göra betong krävs också sand av viss kvalité och den är på väg att bli en sällsynthet.

I dag kan man bygga höghus i trä, se t.ex. det kommande området i Frostakällan i Skövde. Det trä (mätt i kubikmeter) som behövs till ett höghus växer till på en sekund i den svenska skogen! Cement kommer inte, och kan inte, vara framtiden i ett kretsloppssamhälle.

För att citera Skövde kommuns vision för 2015:

”Vi ska värna den vackra naturen i hela Skövderegionen. Närheten till naturen berikar och ska erbjuda möjlighet till rekreation och ett hälsosamt liv. Miljömedvetenheten ska öka och vi ska verka för att såväl individer som organisationer lever resurssnålt och ansvarsfullt, med kommande generationer i åtanke.”

Manne Ryttman

 

Företaget säger att sedan 1994 har en tredjedel av fyndigheten brutits. Det återstår alltså två tredjedelar! Ni som har minnet i behåll kommer kanske ihåg hur litet brottet var 1994. Försök att fantisera hur stort det kommer att bli!

Många vill att Skövde ska växa och bli stort. Västsvenska Handelskammaren önskar att stan får över 100 000 invånare. Var ska de finna närnatur och rekreation? Vem lockas att bo granne med ett kalkbrott?

Företaget Heidelberg Cement Groups omsättning är i Sverige cirka 2 miljarder. Men eftersom det är ett multinationellt företag med verksamhet i mer än 60 länder så kan det helt lagligt inte betala mer än några få kronor i företagsskatt i Sverige. Företaget utnyttjar vår naiva inställning till våra naturresurser i Sverige. Det sägs att bara några fåtal länder i Afrika har samma liberala inställning som Sverige, till att multinationella företag får komma till landet och suga ut naturresurserna. I dag jobbar knappt tio personer i brottet. Och det är en verksamhet som snabbt mekaniseras och rationaliseras. Snart görs allt med robotar. Om brottet i Skövde stoppas kommer det förmodligen bli fler anställda! Detta då ett brott på annan plats kommer leda till mer arbete i anläggningsfasen m.m.

I dag exporterar vi i Sverige mer än dubbelt så mycket cement som Skövdefabriken producerar. Så vi kommer inte lida brist på cement i landet även om vi skulle lägga ner hela fabriken i Skövde. Man kan också fråga sig om cement är bästa sättet att utnyttja våra resurser. Den kalk som bryts har tagit en halv miljard år att tillverka. För att göra betong krävs också sand av viss kvalité och den är på väg att bli en sällsynthet.

I dag kan man bygga höghus i trä, se t.ex. det kommande området i Frostakällan i Skövde. Det trä (mätt i kubikmeter) som behövs till ett höghus växer till på en sekund i den svenska skogen! Cement kommer inte, och kan inte, vara framtiden i ett kretsloppssamhälle.

För att citera Skövde kommuns vision för 2015:

”Vi ska värna den vackra naturen i hela Skövderegionen. Närheten till naturen berikar och ska erbjuda möjlighet till rekreation och ett hälsosamt liv. Miljömedvetenheten ska öka och vi ska verka för att såväl individer som organisationer lever resurssnålt och ansvarsfullt, med kommande generationer i åtanke.”

Manne Ryttman

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.