17 sep 2016 06:00

17 sep 2016 06:00

Skövde kommun avverkar värdefull skog

DEBATT

I helgen har Sweden Outdoor festival möte i Skövde på platåberget Billingen. Samtidigt avverkar Skövde kommun tätortsnära skog med motivationen att de har ett avkastningskrav på sig. Hur har en sådan budget utformats? Tittade kommunen överhuvudtaget på alla parametrar när den budgeten utformades?

Skogen är mer värd i pengar för samhället om den får stå kvar. Värdet är då inte bara att den biologiska mångfalden ökar och att en äldre skog är hemvist åt fler rödlistade arter; det största ekonomiska värdet är att turister kommer hit och vistas i trakten under en del av sin semester med allt vad det innebär för det lokala samhället. Skaraborg har många väderfulla naturområden väl värda att besöka. Låter kommunerna skogen stå ökar snart dessa värden och ett nätverk av fin turistvänlig skog växer fram.

Är det då ett totalt avverkningsstopp som vi vill åstadkomma? Nej, vi är inte emot ett skogsbruk i produktionsskogar. Hyggesfritt skogsbruk med blädning eller plockhuggning är ett mycket framgångsrikt alternativ till kalavverkning. Alla skogsbestånd lämpar sig för plockhuggning, även en granplantering; med tiden blir även den en fin miljö med en blandning av träd i olika åldrar. Viktigt är däremot att kunniga biologer får vara med och styra innan en plockhuggning startas.

Forskning från bl.a. SLU har visat att hyggesfritt är bra för många ekosystemtjänster. Studier från Mittuniversitetet har visat att 33,6 procent av turistföretagen tycker att kalhyggesbruket är negativt för deras verksamhet. I Sweden Outdoor festivals program finns bland annat myrlöpning – men inget kalhyggeslopp. Myren, Blängsmossen, är en klenod utan sitt motstycke i Sverige, om inte Norden. Det talar sitt tydliga språk!

Var rädd om de naturresurser vi har. Det tar hundratals år för skogsekosystemet att komma tillbaka och tusentals år för en myr att bildas, men få dagar för att förstöra dem helt. Snart har vi bara alternativen kalhyggeslopp och slysprånget kvar att erbjuda våra turister. Låter det lockande?

Vi anser att en budget självklart skall ta med alternativa användningsområden för de resurser som samhället äger. På så vis undviker vi kortsiktiga inkomster som förvärvas genom felaktig hantering av resurserna. I Lübeck har kommunen lyckats ha stadsnära skogar kvar samtidigt som de får ekonomi på sin plockhuggning. Hur skulle då t.ex. Skövde kommuns skogar skötas med en bättre totalekonomi? Budgeten skulle självklart vara sammankopplad med turistnäringens omsättning, med friskvårdens positiva effekter av att vistas i naturen och självklart med de värden som kommer av ett rikt växt- och djurliv, en levande skog, och biologisk mångfald – alla miljökvalitetsmål vi skall arbeta med och inte mot.

Att hugga ned skogen tillhör inte den nya ekonomin som skall bygga på tjänster och återvinning, utan på den förlegade slit och släng-attityden. En sparad skog kan upplevas och beundras av många turister år ut och år in, en nedhuggen skog är ett sorgebarn.

Johan Moberg

naturvårdsbiolog

Peter Sögaard

språkrör Miljöpartiet de gröna Skövde

Skogen är mer värd i pengar för samhället om den får stå kvar. Värdet är då inte bara att den biologiska mångfalden ökar och att en äldre skog är hemvist åt fler rödlistade arter; det största ekonomiska värdet är att turister kommer hit och vistas i trakten under en del av sin semester med allt vad det innebär för det lokala samhället. Skaraborg har många väderfulla naturområden väl värda att besöka. Låter kommunerna skogen stå ökar snart dessa värden och ett nätverk av fin turistvänlig skog växer fram.

Är det då ett totalt avverkningsstopp som vi vill åstadkomma? Nej, vi är inte emot ett skogsbruk i produktionsskogar. Hyggesfritt skogsbruk med blädning eller plockhuggning är ett mycket framgångsrikt alternativ till kalavverkning. Alla skogsbestånd lämpar sig för plockhuggning, även en granplantering; med tiden blir även den en fin miljö med en blandning av träd i olika åldrar. Viktigt är däremot att kunniga biologer får vara med och styra innan en plockhuggning startas.

Forskning från bl.a. SLU har visat att hyggesfritt är bra för många ekosystemtjänster. Studier från Mittuniversitetet har visat att 33,6 procent av turistföretagen tycker att kalhyggesbruket är negativt för deras verksamhet. I Sweden Outdoor festivals program finns bland annat myrlöpning – men inget kalhyggeslopp. Myren, Blängsmossen, är en klenod utan sitt motstycke i Sverige, om inte Norden. Det talar sitt tydliga språk!

Var rädd om de naturresurser vi har. Det tar hundratals år för skogsekosystemet att komma tillbaka och tusentals år för en myr att bildas, men få dagar för att förstöra dem helt. Snart har vi bara alternativen kalhyggeslopp och slysprånget kvar att erbjuda våra turister. Låter det lockande?

Vi anser att en budget självklart skall ta med alternativa användningsområden för de resurser som samhället äger. På så vis undviker vi kortsiktiga inkomster som förvärvas genom felaktig hantering av resurserna. I Lübeck har kommunen lyckats ha stadsnära skogar kvar samtidigt som de får ekonomi på sin plockhuggning. Hur skulle då t.ex. Skövde kommuns skogar skötas med en bättre totalekonomi? Budgeten skulle självklart vara sammankopplad med turistnäringens omsättning, med friskvårdens positiva effekter av att vistas i naturen och självklart med de värden som kommer av ett rikt växt- och djurliv, en levande skog, och biologisk mångfald – alla miljökvalitetsmål vi skall arbeta med och inte mot.

Att hugga ned skogen tillhör inte den nya ekonomin som skall bygga på tjänster och återvinning, utan på den förlegade slit och släng-attityden. En sparad skog kan upplevas och beundras av många turister år ut och år in, en nedhuggen skog är ett sorgebarn.

Johan Moberg

naturvårdsbiolog

Peter Sögaard

språkrör Miljöpartiet de gröna Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.