19 sep 2016 06:00

19 sep 2016 06:00

Öppet brev till Skövdes styrande politiker

Lärare:

Sverige hamnar fortfarande i strykklass när senaste upplagan av rapporten Education at a Glance presenterades på torsdagen. I jämförelse med de flesta andra OECD-länder tjänar svenska lärare dåligt, arbetar långa dagar och har en påfrestande arbetsmiljö.

Enligt rapporten arbetar svenska lärare betydligt mer än genomsnittet samtidigt som Lärarförbundets egna undersökningar visar att svenska lärare upplever att tiden inte räcker till för kärnuppgiften, att kvalitetssäkra undervisningen. Lärare har i genomsnitt 19 minuter planeringstid per lektion och då ingår både förberedelser, efterarbete, rättning och dokumentation.

OECD pekar på att svenska lärare har en sämre löneutveckling än OECD som helhet. Ingångslönerna ligger visserligen lite högre än OECD-snittet för lärare, men efter tio år i yrket har lönerna sjunkit under snittet. Löneutvecklingen för lärare som har många år i yrket matchar inte andra länders. Rapporten visar även att Sverige hör till de länder med lägst andel lärare under 30 år och högst andel 50-plussare. Det behövs stora satsningar för att göra läraryrket mer attraktivt för unga människor. Vi har i Sverige idag tiotusentals utbildade lärare som arbetar i andra branscher. För att få duktiga lärare att vilja stanna kvar i yrket är det viktigt att de kan utvecklas och att lönen avspeglar kompetens och erfarenhet.

Hur tänker ansvariga politiker i Skövde? Vilket ansvar har ni? Den stora lärarbristen som nu råder har skapat en lönekarusell som är positiv för ett antal lärare som har möjlighet att byta kommun. Lärare som nyanställs kommer in på höga ingångslöner men vi har ett mycket stort antal väldigt kompetenta och erfarna lärare som halkar efter i löneutvecklingen. Vad tänker ni säga till dessa? Säg upp er och sök jobb i annan kommun?

Varför vågar inte Skövde göra lärarlönelyftet permanent när Skara, Tidaholm och Töreboda gör det? I tider av lärarbrist är behovet av uppvärdering av lärarlönerna stort för att motivera, rekrytera och behålla välutbildade lärare på kort och lång sikt.

Som huvudman för kommunala skolan måste ni politiker ta er del av ansvaret att satsningar görs för samtliga lärargrupper och skolformer så att läraryrket blir mer attraktivt och en långsiktig tillgång till utbildade legitimerade lärare i hela skolsystemet säkras.

Bengt Wahlberg

ordförande Lärarförbundet i Skövde

Enligt rapporten arbetar svenska lärare betydligt mer än genomsnittet samtidigt som Lärarförbundets egna undersökningar visar att svenska lärare upplever att tiden inte räcker till för kärnuppgiften, att kvalitetssäkra undervisningen. Lärare har i genomsnitt 19 minuter planeringstid per lektion och då ingår både förberedelser, efterarbete, rättning och dokumentation.

OECD pekar på att svenska lärare har en sämre löneutveckling än OECD som helhet. Ingångslönerna ligger visserligen lite högre än OECD-snittet för lärare, men efter tio år i yrket har lönerna sjunkit under snittet. Löneutvecklingen för lärare som har många år i yrket matchar inte andra länders. Rapporten visar även att Sverige hör till de länder med lägst andel lärare under 30 år och högst andel 50-plussare. Det behövs stora satsningar för att göra läraryrket mer attraktivt för unga människor. Vi har i Sverige idag tiotusentals utbildade lärare som arbetar i andra branscher. För att få duktiga lärare att vilja stanna kvar i yrket är det viktigt att de kan utvecklas och att lönen avspeglar kompetens och erfarenhet.

Hur tänker ansvariga politiker i Skövde? Vilket ansvar har ni? Den stora lärarbristen som nu råder har skapat en lönekarusell som är positiv för ett antal lärare som har möjlighet att byta kommun. Lärare som nyanställs kommer in på höga ingångslöner men vi har ett mycket stort antal väldigt kompetenta och erfarna lärare som halkar efter i löneutvecklingen. Vad tänker ni säga till dessa? Säg upp er och sök jobb i annan kommun?

Varför vågar inte Skövde göra lärarlönelyftet permanent när Skara, Tidaholm och Töreboda gör det? I tider av lärarbrist är behovet av uppvärdering av lärarlönerna stort för att motivera, rekrytera och behålla välutbildade lärare på kort och lång sikt.

Som huvudman för kommunala skolan måste ni politiker ta er del av ansvaret att satsningar görs för samtliga lärargrupper och skolformer så att läraryrket blir mer attraktivt och en långsiktig tillgång till utbildade legitimerade lärare i hela skolsystemet säkras.

Bengt Wahlberg

ordförande Lärarförbundet i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.