19 sep 2016 06:00

19 sep 2016 06:00

Oroväckande att S saknar plan i halvtid

Debattreplik:

Replik till Monica Green (S) och Tomas Eneroth (S) i SLA 3 september.

Vänsterregeringen med Tomas Eneroth (S) och Monica Green (S) slår sig för bröstet i halvtid samtidigt som man slår sig till ro. Det är oroväckande. Det, när Sverige och Skaraborgs utmaningar är flera såsom växande utanförskap, ökande arbetslöshet bland utrikesfödda, ökande sjukskrivningar trots ett av världens friskaste folk, och samtidigt i en tid när svensk ekonomi rullar på.

Många i Sverige upplever att vi har stora problem som borde hanteras kraftfullt. Vi har ett stort utanförskap, bidragsberoende och många kommer inte in på arbetsmarknaden. Vi ser brinnande bilar och integrationsproblem. Det är problem som måste hanteras. Inom några år riskerar närmare en miljon människor att befinna sig i utanförskap.

Det krävs reformer som sänker trösklar in till arbetsmarknaden. Att göra det lättare att få ett första jobb, göra det billigare att anställa människor som inte har så mycket erfarenhet och sänka skatten på låga inkomster – det är den sortens reformer som får in människor på arbetsmarknaden.

Omkring 250 000 människor har sökt asyl i Sverige under de senaste två åren. En majoritet av dessa kommer sannolikt få stanna här. Det innebär naturligtvis en prövning när så många, på så kort tid, ska beredas bostad, plats i skolan, lära sig svenska etc. Det har aldrig varit viktigare att göra saker rätt från början.

Att ta ansvar för ekonomin kräver att vi har kontroll över utgifterna. Oplanerade utgiftsökningar i transfereringssystemen – till exempel i sjukförsäkringen och migration – måste hejdas så de inte tränger undan satsningar på jobb, tillväxt och välfärd. Vi har hittills presenterat förslag som minskar de offentliga utgifterna med 20 miljarder.

Regeringen saknar plan i halvtid för fler jobb och för att bryta utanförskapet. Nu krävs politik som tar ansvar för de offentliga finanserna. Det skapar förutsättningar för ett Sverige och Skaraborg där det alltid lönar sig att arbeta, där alla människor kan växa och komma till sin rätt, där vi är trygga i förändring och har ordning och reda i välfärden.

Jessika Polfjärd (M)

riksdagsledamot och gruppledare

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Vänsterregeringen med Tomas Eneroth (S) och Monica Green (S) slår sig för bröstet i halvtid samtidigt som man slår sig till ro. Det är oroväckande. Det, när Sverige och Skaraborgs utmaningar är flera såsom växande utanförskap, ökande arbetslöshet bland utrikesfödda, ökande sjukskrivningar trots ett av världens friskaste folk, och samtidigt i en tid när svensk ekonomi rullar på.

Många i Sverige upplever att vi har stora problem som borde hanteras kraftfullt. Vi har ett stort utanförskap, bidragsberoende och många kommer inte in på arbetsmarknaden. Vi ser brinnande bilar och integrationsproblem. Det är problem som måste hanteras. Inom några år riskerar närmare en miljon människor att befinna sig i utanförskap.

Det krävs reformer som sänker trösklar in till arbetsmarknaden. Att göra det lättare att få ett första jobb, göra det billigare att anställa människor som inte har så mycket erfarenhet och sänka skatten på låga inkomster – det är den sortens reformer som får in människor på arbetsmarknaden.

Omkring 250 000 människor har sökt asyl i Sverige under de senaste två åren. En majoritet av dessa kommer sannolikt få stanna här. Det innebär naturligtvis en prövning när så många, på så kort tid, ska beredas bostad, plats i skolan, lära sig svenska etc. Det har aldrig varit viktigare att göra saker rätt från början.

Att ta ansvar för ekonomin kräver att vi har kontroll över utgifterna. Oplanerade utgiftsökningar i transfereringssystemen – till exempel i sjukförsäkringen och migration – måste hejdas så de inte tränger undan satsningar på jobb, tillväxt och välfärd. Vi har hittills presenterat förslag som minskar de offentliga utgifterna med 20 miljarder.

Regeringen saknar plan i halvtid för fler jobb och för att bryta utanförskapet. Nu krävs politik som tar ansvar för de offentliga finanserna. Det skapar förutsättningar för ett Sverige och Skaraborg där det alltid lönar sig att arbeta, där alla människor kan växa och komma till sin rätt, där vi är trygga i förändring och har ordning och reda i välfärden.

Jessika Polfjärd (M)

riksdagsledamot och gruppledare

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.