19 sep 2016 06:00

19 sep 2016 06:00

Tur att kyrkorna finns

Psykvård:

Stiftsdiakon Camilla Flodberg skrev 12 september om psykisk hälsa. Hon meddelade även att kyrkor och andra ideella organisationer idag drar ett stort lass för att hjälpa människor som mår mindre bra. Tack för det. Man skulle önska att detta så kunde förbli och att dessa fick rimlig ersättning från det allmänna. Därigenom skulle man slippa att fallen slussades vidare till vården och dess idoga pillertrillande. Jag säger så utifrån att ha tagit del av erfarenheter på området från ett stort antal av mina bekanta.

EffBe

Stiftsdiakon Camilla Flodberg skrev 12 september om psykisk hälsa. Hon meddelade även att kyrkor och andra ideella organisationer idag drar ett stort lass för att hjälpa människor som mår mindre bra. Tack för det. Man skulle önska att detta så kunde förbli och att dessa fick rimlig ersättning från det allmänna. Därigenom skulle man slippa att fallen slussades vidare till vården och dess idoga pillertrillande. Jag säger så utifrån att ha tagit del av erfarenheter på området från ett stort antal av mina bekanta.

EffBe

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.