20 sep 2016 06:00

20 sep 2016 06:00

Dags att sätta fokus på säkerhet

DEBATT

Som politiker får vi ofta frågor om säkerhet. Allt ifrån försvaret av riket, som är en prioriterad fråga för Liberalerna, till skydd mot terror, tågurspårningar och trafikolyckor. Högaktuellt är skydd för våra enskilda ägodelar.

Den äldre generationen har upplevt en förändring från att kunna låsa husdörren, lägga nyckeln under mattan och ändå känna trygghet, till att känna behov av dubbla lås och larm.

I Skövde diskuteras säkerhet alltmer i kommunledningen. En ny säkerhetschef har anställts för att ha ett helhetsgrepp över läget. En polis arbetar direkt mot kommunen, inte minst för att motivera ungdomar i tid att hålla sig från brottslighet. Kameror planeras för att stärka tryggheten på gator och torg.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ute med remissyttrande med Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor för perioden 2017–2019. Här ligger ett stort ansvar för att skydda människors liv och hälsa, egendom och miljö.

Många lever i en falsk trygghet. VMA-signalen lever inte i sinnevärlden. Inte heller att den enskilde bör kunna klara sig i tre dygn inte bara med föda, vatten och värme utan också utan dator, telefon och annat. Vi saknar helt enkelt krismedvetenhet. Detta fenomen har stundtals också speglat av sig inom kommunpolitiken. Länge har det varit brist på reservelverk, men nu är några på väg att köpas in. Det finns också brister vad gäller reservvattentäkter. Och vattenledningar under mark har mycket övrigt att önska. Avloppsverket i centrala Skövde står inför stora behov. För att inte tala om akuta problem i Tidan.

Vi Liberaler arbetar nu för att passiviteten inför säkerhetsbrister ska brytas och förståelsen öka. Skövde är bättre på digital säkerhet än på den säkerhet som gäller våra livsförnödenheter. Här måste vi alla hjälpa till, såväl politiker i våra nämnder, som ett ökat samarbete med civilsamhället. Det är dags att ordna en övergripande säkerhetsdag i Skövde.

För Liberalerna Skövde

Ulla-Britt Hagström, ordförande (L)

Christer Winbäck, gruppledare (L)

Den äldre generationen har upplevt en förändring från att kunna låsa husdörren, lägga nyckeln under mattan och ändå känna trygghet, till att känna behov av dubbla lås och larm.

I Skövde diskuteras säkerhet alltmer i kommunledningen. En ny säkerhetschef har anställts för att ha ett helhetsgrepp över läget. En polis arbetar direkt mot kommunen, inte minst för att motivera ungdomar i tid att hålla sig från brottslighet. Kameror planeras för att stärka tryggheten på gator och torg.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ute med remissyttrande med Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor för perioden 2017–2019. Här ligger ett stort ansvar för att skydda människors liv och hälsa, egendom och miljö.

Många lever i en falsk trygghet. VMA-signalen lever inte i sinnevärlden. Inte heller att den enskilde bör kunna klara sig i tre dygn inte bara med föda, vatten och värme utan också utan dator, telefon och annat. Vi saknar helt enkelt krismedvetenhet. Detta fenomen har stundtals också speglat av sig inom kommunpolitiken. Länge har det varit brist på reservelverk, men nu är några på väg att köpas in. Det finns också brister vad gäller reservvattentäkter. Och vattenledningar under mark har mycket övrigt att önska. Avloppsverket i centrala Skövde står inför stora behov. För att inte tala om akuta problem i Tidan.

Vi Liberaler arbetar nu för att passiviteten inför säkerhetsbrister ska brytas och förståelsen öka. Skövde är bättre på digital säkerhet än på den säkerhet som gäller våra livsförnödenheter. Här måste vi alla hjälpa till, såväl politiker i våra nämnder, som ett ökat samarbete med civilsamhället. Det är dags att ordna en övergripande säkerhetsdag i Skövde.

För Liberalerna Skövde

Ulla-Britt Hagström, ordförande (L)

Christer Winbäck, gruppledare (L)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.