20 sep 2016 06:00

20 sep 2016 06:00

Ska Skövde inkorporeras till Grönköping?

KOMMUNSAMMANSLAGNING?

Frågan ställs då en viss riksdagsledamot från Skövdes grannkommun Grönköping synts utanför Skövde stadshus. Denne riksdagsledamot som snart kunde identifieras som hr Krökén (i Kröken) efterfrågade en "multikompetent dam lystrande till namnet Monique Grin".

Hr Krökén anförde att denna dam lätt skulle platsa i Grönköpings fullmäktige. ”Det var längesedan vi hade så självsäkra och kompetenta folkvalda i ledningen för Grönköpings stadshus så att de gärna skulle jämföra sig med de romerska kejsare som för 2000 år sedan kunde diktera 5 brev samtidigt till sina undersåtar.”

Hr Krökén berättar vidare att man med intresse följer hur Skövde försöker rekrytera ledande befattningshavare till sina tomma skolor. „Det är ju en genial idé att visa hur lättarbetade skolorna blir genom att fösa ut alla elever. Att vi tänker i så liknande banor i våra kommuner”, fortsätter hr riksdagsledamoten. ”Vi borde litet närmare diskutera en kommunsammanslagning”, avslutar Hr Krökén.

Tqt

Hr Krökén anförde att denna dam lätt skulle platsa i Grönköpings fullmäktige. ”Det var längesedan vi hade så självsäkra och kompetenta folkvalda i ledningen för Grönköpings stadshus så att de gärna skulle jämföra sig med de romerska kejsare som för 2000 år sedan kunde diktera 5 brev samtidigt till sina undersåtar.”

Hr Krökén berättar vidare att man med intresse följer hur Skövde försöker rekrytera ledande befattningshavare till sina tomma skolor. „Det är ju en genial idé att visa hur lättarbetade skolorna blir genom att fösa ut alla elever. Att vi tänker i så liknande banor i våra kommuner”, fortsätter hr riksdagsledamoten. ”Vi borde litet närmare diskutera en kommunsammanslagning”, avslutar Hr Krökén.

Tqt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.