21 sep 2016 06:00

21 sep 2016 06:00

En milstolpe i Skövdes expansiva utveckling

DEBATT

Vårvintern 2008 engagerade sig Skövde kommun på mitt och Centerpartiets förslag för att stimulera industriellt byggande av bostäder med trästomme.

Senare under 2008 så kom Skövde kommun tillsammans med Växjö, Skellefteå och Faluns kommuner samt Västra Götalandsregionen, länsstyrelserna i Kronoborg, Dalarna och Västerbotten att utgöra stommen i det delvis statligt och EU-finansierade projektet Trästad 2012.

Ganska så tidigt i processen ställde sig ett enigt arbetsutskott i kommunstyrelsen bakom att peka ut ett område i markanvisningsavtalen där endast byggande i trästomme tillåts, för Skövdes del föll valet på Frostaliden mellan Coop-rondellen och Billingehov.

Varför valde då Skövde att engagera sig för ökat byggande i trä?

• Vi ville öka intresset och få fler aktörer att vilja bygga bostäder i Skövde och med det öka konkurrensen.

• Vi ville få in ett ökat kunnande hos arkitekter, byggföretag att bygga på höjden i trä.

• Vi ville minska klimatpåverkan i byggprocessen och dessutom få en fungerande kolsänka när själva huset är byggt.

Har vi då lyckats? Vägen från starten fram till byggstarten idag har inte alltid varit spikrak, några av de aktörer som fanns med från början har bytts ut till andra. Det är en blandning av nya och befintliga aktörer på Skövdes bostadsmarknad som nu kommer uppföra över 300 bostäder med varierande upplåtelseformer, i 6–8 våningar i trästomme under de kommande 2–3 år. Först ut att börja bygga är Götenehus som inleder nu under hösten 2016.

Intresset för att bygga på Frostaliden har ökat sedan projektet startade. Från början hoppades kommunen att få 150–200 bostäder, det ökade intresset innebär att det blir över 300 bostäder. Många arkitekter och byggare har deltagit i de seminarier som hållits.

Vid klimattoppmötet i Paris, så uttalade mötet att bostadsbyggandets klimatpåverkan måste minska kraftigt. 80 procent av de totala klimatutsläppen från ett hus sker under byggprocessen och det är betydligt mycket mer än man tidigare trott. Trä binder kol och bidrar inte till klimatutsläppen.

Intresset för Skövdes nya industriella byggande i trä på höjden är stort och det har redan innan start omskrivits i flera nationella media. Flera har redan varit i kontakt för att få göra studiebesök under byggtiden. Det är också ett fantastiskt bra exempel på hur offentlig och privat samverkan kan göra skillnad för framtiden. Frostaliden är ett mycket bra exempel på hur vi kan bygga ett klimatsmart Skövde och ett klimatsmart Sverige.

Leif Walterum (C)

kommunalråd Skövde

 

Senare under 2008 så kom Skövde kommun tillsammans med Växjö, Skellefteå och Faluns kommuner samt Västra Götalandsregionen, länsstyrelserna i Kronoborg, Dalarna och Västerbotten att utgöra stommen i det delvis statligt och EU-finansierade projektet Trästad 2012.

Ganska så tidigt i processen ställde sig ett enigt arbetsutskott i kommunstyrelsen bakom att peka ut ett område i markanvisningsavtalen där endast byggande i trästomme tillåts, för Skövdes del föll valet på Frostaliden mellan Coop-rondellen och Billingehov.

Varför valde då Skövde att engagera sig för ökat byggande i trä?

• Vi ville öka intresset och få fler aktörer att vilja bygga bostäder i Skövde och med det öka konkurrensen.

• Vi ville få in ett ökat kunnande hos arkitekter, byggföretag att bygga på höjden i trä.

• Vi ville minska klimatpåverkan i byggprocessen och dessutom få en fungerande kolsänka när själva huset är byggt.

Har vi då lyckats? Vägen från starten fram till byggstarten idag har inte alltid varit spikrak, några av de aktörer som fanns med från början har bytts ut till andra. Det är en blandning av nya och befintliga aktörer på Skövdes bostadsmarknad som nu kommer uppföra över 300 bostäder med varierande upplåtelseformer, i 6–8 våningar i trästomme under de kommande 2–3 år. Först ut att börja bygga är Götenehus som inleder nu under hösten 2016.

Intresset för att bygga på Frostaliden har ökat sedan projektet startade. Från början hoppades kommunen att få 150–200 bostäder, det ökade intresset innebär att det blir över 300 bostäder. Många arkitekter och byggare har deltagit i de seminarier som hållits.

Vid klimattoppmötet i Paris, så uttalade mötet att bostadsbyggandets klimatpåverkan måste minska kraftigt. 80 procent av de totala klimatutsläppen från ett hus sker under byggprocessen och det är betydligt mycket mer än man tidigare trott. Trä binder kol och bidrar inte till klimatutsläppen.

Intresset för Skövdes nya industriella byggande i trä på höjden är stort och det har redan innan start omskrivits i flera nationella media. Flera har redan varit i kontakt för att få göra studiebesök under byggtiden. Det är också ett fantastiskt bra exempel på hur offentlig och privat samverkan kan göra skillnad för framtiden. Frostaliden är ett mycket bra exempel på hur vi kan bygga ett klimatsmart Skövde och ett klimatsmart Sverige.

Leif Walterum (C)

kommunalråd Skövde

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.