21 sep 2016 06:00

21 sep 2016 06:00

Vad gör ni för att få oss som hyresgäster?

Bostäder

Upprop till hyresvärdar och byggherrar i Skövde.

Bostadsbristen är ett välkänt dilemma i dagens samhälle. En av alla grupper som efterfrågar moderna hyreslägenheter och bostadsrätter är dagens och morgondagens pensionärer, i dag ofta bosatta i onödigt stora villor, radhus eller lägenheter som inte alltid är lämpade att åldras i.

Det kommunalägda Skövdebostäder bygger och bygger om till så kallade Trygghetsbostäder – kategoribostäder för seniorer 65+. Både det nybyggda i Aspöområdet och Fältspaten har blivit succé och är fullt uthyrda med kötider på minst ett par år. Skövdebostäder klarar inte att ensamma fylla behovet av den här typen av bostäder. Bostäder som ger Skövdes växande antal seniorer lämpliga, lagom stora, lägenheter med möjlighet till ett långsiktigt boende i trygg miljö och närhet till andra i samma livssituation.

Men många fler byggherrar finns ju i Skövde. Vad kan och vill ni? Vi pekar här ut en intressant och växande marknadsnisch.

Vi som hör till gruppen 65+ är stabila och skötsamma. Vi har en fast inkomst hela livet. Vi flyttar inte ofta. Vi lever ett lugn liv. Vi är bra och problemfria hyresgäster.

Nybyggnation behövs, men mycket kan också göras i äldre bostadsbestånd. Med måttligt omfattande anpassning kan även äldre bostadshus ges en lämplig standard . Vad händer hos er med äldre bostadsbestånd? Vad gör ni för att få tillgång till oss som hyresgäster?

Kan utbudet av seniorbostäder ökas så stimuleras flyttkedjor som frigör familjebostäder för familjer som verkligen behöver dem. Ett effektivare nyttjande av Skövdes bostadsbestånd är bra för alla.

SPF Seniorerna Elin, äldrepolitiska gruppen

genom Wivianne Johansson

Upprop till hyresvärdar och byggherrar i Skövde.

Bostadsbristen är ett välkänt dilemma i dagens samhälle. En av alla grupper som efterfrågar moderna hyreslägenheter och bostadsrätter är dagens och morgondagens pensionärer, i dag ofta bosatta i onödigt stora villor, radhus eller lägenheter som inte alltid är lämpade att åldras i.

Det kommunalägda Skövdebostäder bygger och bygger om till så kallade Trygghetsbostäder – kategoribostäder för seniorer 65+. Både det nybyggda i Aspöområdet och Fältspaten har blivit succé och är fullt uthyrda med kötider på minst ett par år. Skövdebostäder klarar inte att ensamma fylla behovet av den här typen av bostäder. Bostäder som ger Skövdes växande antal seniorer lämpliga, lagom stora, lägenheter med möjlighet till ett långsiktigt boende i trygg miljö och närhet till andra i samma livssituation.

Men många fler byggherrar finns ju i Skövde. Vad kan och vill ni? Vi pekar här ut en intressant och växande marknadsnisch.

Vi som hör till gruppen 65+ är stabila och skötsamma. Vi har en fast inkomst hela livet. Vi flyttar inte ofta. Vi lever ett lugn liv. Vi är bra och problemfria hyresgäster.

Nybyggnation behövs, men mycket kan också göras i äldre bostadsbestånd. Med måttligt omfattande anpassning kan även äldre bostadshus ges en lämplig standard . Vad händer hos er med äldre bostadsbestånd? Vad gör ni för att få tillgång till oss som hyresgäster?

Kan utbudet av seniorbostäder ökas så stimuleras flyttkedjor som frigör familjebostäder för familjer som verkligen behöver dem. Ett effektivare nyttjande av Skövdes bostadsbestånd är bra för alla.

SPF Seniorerna Elin, äldrepolitiska gruppen

genom Wivianne Johansson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.