22 sep 2016 06:00

22 sep 2016 06:00

Förbättra rehabilitering för personer med afasi

SJUKVÅRDEN

Bristerna inom den kommunikativa rehabiliteringen av personer med afasi är stora i Västra Götalandsregionen.

Inom det fria vårdvalet fortsätter afasipatienter att vara en lågprioriterad patientgrupp. Konsekvensen blir ett utanförskap och en tystnad som är mycket svår att bryta.

Vårdtiderna inom akutsjukvården har förkortats och antalet platser inom rehabilitering och geriatrik har minskat för personer som fått stroke med afasi. Det skapar ett ökat tryck på primärvård och kommuner. Trots det saknar de flesta kommunerna i Västra Götalandsregionen logopeder som arbetar med afasipatienter.

Konsekvensen blir att personer med afasi isoleras hemma eller på kommunala boenden utan att kunna kommunicera med sin omgivning. Bristen på kommunikativ rehabilitering får mycket stora konsekvenser för personer med afasi och deras möjlighet att vara delaktiga i sin vardag liksom i samhället i stort. Utan kommunikativ rehabilitering riskerar personer med afasi att bli en rättslös och tyst grupp som ständigt är beroende av att andra personer för deras talan.

Det är dags att bryta tystnaden!

Afasiföreningen i Skaraborg

Afasiföreningen i Göteborg

Afasiföreningen i Norra Älvsborg

Afasiföreningen i Alingsås

Afasiföreningen i Södra Älvsborg

Afasiföreningen i Uddevalla

Inom det fria vårdvalet fortsätter afasipatienter att vara en lågprioriterad patientgrupp. Konsekvensen blir ett utanförskap och en tystnad som är mycket svår att bryta.

Vårdtiderna inom akutsjukvården har förkortats och antalet platser inom rehabilitering och geriatrik har minskat för personer som fått stroke med afasi. Det skapar ett ökat tryck på primärvård och kommuner. Trots det saknar de flesta kommunerna i Västra Götalandsregionen logopeder som arbetar med afasipatienter.

Konsekvensen blir att personer med afasi isoleras hemma eller på kommunala boenden utan att kunna kommunicera med sin omgivning. Bristen på kommunikativ rehabilitering får mycket stora konsekvenser för personer med afasi och deras möjlighet att vara delaktiga i sin vardag liksom i samhället i stort. Utan kommunikativ rehabilitering riskerar personer med afasi att bli en rättslös och tyst grupp som ständigt är beroende av att andra personer för deras talan.

Det är dags att bryta tystnaden!

Afasiföreningen i Skaraborg

Afasiföreningen i Göteborg

Afasiföreningen i Norra Älvsborg

Afasiföreningen i Alingsås

Afasiföreningen i Södra Älvsborg

Afasiföreningen i Uddevalla

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.