22 sep 2016 06:00

22 sep 2016 06:00

Gamla lagar i ny tappning

JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHET

Regeringen ämnar tillsätta en ny Jämställdhetsmyndighet. Huvudsakliga uppgiften sägs vara att motverka våld mot kvinnor. Detta är dock inget nytt.

I Birger Jarls fridslagar från mitten av 1200-talet var kvinnofrid en viktig del, kanske den viktigaste. Att ”våldföra kvinna” medförde hårda straff för den skyldige, betydligt hårdare än vad en våldtäkt i dag för med sig. Den straffade förlorade hela sin egendom och blev biltog, alltså fredlös i hela landet, varigenom vem som helst kunde döda honom. Visst är det märkligt att en del av de drygt 800 år gamla fridslagarna nu åter aktualiseras i ny tappning.

Kanske vore det på sin plats att också återinföra brottsrubriceringen hemfrid från Birger Jarls fridslagar för att hindra alla villainbrott, som numera tillhör vardagen i våra samhällen.

Lars Hjertén (M)

I Birger Jarls fridslagar från mitten av 1200-talet var kvinnofrid en viktig del, kanske den viktigaste. Att ”våldföra kvinna” medförde hårda straff för den skyldige, betydligt hårdare än vad en våldtäkt i dag för med sig. Den straffade förlorade hela sin egendom och blev biltog, alltså fredlös i hela landet, varigenom vem som helst kunde döda honom. Visst är det märkligt att en del av de drygt 800 år gamla fridslagarna nu åter aktualiseras i ny tappning.

Kanske vore det på sin plats att också återinföra brottsrubriceringen hemfrid från Birger Jarls fridslagar för att hindra alla villainbrott, som numera tillhör vardagen i våra samhällen.

Lars Hjertén (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.