22 sep 2016 06:00

22 sep 2016 06:00

Kostnaden skulle mångfaldigas

Replik om fria resor för 65+

Kollektivtrafikberedningen i Skövde kommun har nogsamt följt debatten på insändarsidorna kring frågan om fria resor för personer som fyllt 65 år.

Vi vill betona att dessa frågor har hanterats i stor politisk enighet och att det är vår ambition att så även sker fortsättningsvis. Vi erbjuder idag alla som fyllt 75 år fria resor under hela dygnet med kollektivtrafiken inom Skövde kommun. Detta är uppskattat och av de cirka 4 700 personer som omfattas, använder sig cirka 3 900 av den möjligheten. Dagens kostnad för 75+ är cirka 1,7 miljoner kronor och är årligen stigande.

I debatten har ofta frågan om att sänka erbjudandet till 70 år lyfts fram, men detta är inte möjligt då Västra Götalandsregionen inte har ett sådant erbjudande om tillköp. Kollektivtrafikberedningen har begärt in en offert på vad kostnaden skulle bli om samma erbjudande skulle omfatta alla som fyllt 65 år och under hela dygnet. Just möjligheten att kunna resa även på morgon och eftermiddag anser vi vara av stor vikt och inte minst för att kunna nå vårdcentraler och sjukhus.

Offerten visar att kostnaden skulle mångfaldigas jämfört med dagens kostnad.

Under det första året blir kostnaden högre med anledning av att samtliga nya färdbevis behöver utfärdas och kostnaden blir då cirka 6,4 miljoner för att därefter minska till cirka 5,3 miljoner årligen räknat på 2017 års prisnivå. Dessa pengar finns inte avsatta i budgeten för 2017–2019.

Vi vill också klargöra att en så omfattande kostnadsökning bör ställas mot andra behov i kommunen och att det motsvarar drygt 10 heltidstjänster för undersköterskor.

Det behöver dessutom göras avväganden mellan olika intressen för att öka kollektivtrafikresandet. Ger en utökad satsning på gratisåkande för äldre samma långsiktiga effekt på resandet som att erbjuda ungdomar gratis åkande dygnet runt?

Kollektivtrafikberedningen följer löpande kollektivtrafikens utveckling i Skövde och även vad som sker i vår omvärld. Med en snabbt växande befolkning i Skövde kommer kollektivtrafiken få än mer betydelse i framtiden.

Kollektivtrafikberedningen

Leif Walterum (C) ordförande 

Vi vill betona att dessa frågor har hanterats i stor politisk enighet och att det är vår ambition att så även sker fortsättningsvis. Vi erbjuder idag alla som fyllt 75 år fria resor under hela dygnet med kollektivtrafiken inom Skövde kommun. Detta är uppskattat och av de cirka 4 700 personer som omfattas, använder sig cirka 3 900 av den möjligheten. Dagens kostnad för 75+ är cirka 1,7 miljoner kronor och är årligen stigande.

I debatten har ofta frågan om att sänka erbjudandet till 70 år lyfts fram, men detta är inte möjligt då Västra Götalandsregionen inte har ett sådant erbjudande om tillköp. Kollektivtrafikberedningen har begärt in en offert på vad kostnaden skulle bli om samma erbjudande skulle omfatta alla som fyllt 65 år och under hela dygnet. Just möjligheten att kunna resa även på morgon och eftermiddag anser vi vara av stor vikt och inte minst för att kunna nå vårdcentraler och sjukhus.

Offerten visar att kostnaden skulle mångfaldigas jämfört med dagens kostnad.

Under det första året blir kostnaden högre med anledning av att samtliga nya färdbevis behöver utfärdas och kostnaden blir då cirka 6,4 miljoner för att därefter minska till cirka 5,3 miljoner årligen räknat på 2017 års prisnivå. Dessa pengar finns inte avsatta i budgeten för 2017–2019.

Vi vill också klargöra att en så omfattande kostnadsökning bör ställas mot andra behov i kommunen och att det motsvarar drygt 10 heltidstjänster för undersköterskor.

Det behöver dessutom göras avväganden mellan olika intressen för att öka kollektivtrafikresandet. Ger en utökad satsning på gratisåkande för äldre samma långsiktiga effekt på resandet som att erbjuda ungdomar gratis åkande dygnet runt?

Kollektivtrafikberedningen följer löpande kollektivtrafikens utveckling i Skövde och även vad som sker i vår omvärld. Med en snabbt växande befolkning i Skövde kommer kollektivtrafiken få än mer betydelse i framtiden.

Kollektivtrafikberedningen

Leif Walterum (C) ordförande 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.