22 sep 2016 06:00

22 sep 2016 06:00

Skövde har fått ett negativt rykte

Rekryteringsfilmen

Jag tog i ett tidigt skede del av filmen och reagerade direkt på alla felaktigheter (lögner) som den förmedlade.

Min första tanke var att manusförfattaren verkade helt sakna kunskap om S:a Ryd och Rydskolan. Även om någon utomstående är manusförfattare så måste ju beställaren (beställarna) granska och godkänna rekryteringsfilmen före den läggs ut.

Vad jag har kunnat se så är det framförallt tre personer som bär ansvaret för filmens tillkomst och dess innehåll. Vad jag kan förstå så måste dessa tre ha tagit del av rekryteringsfilmen före den lades ut på nätet. De tre som jag åsyftar är Gustaf Olsson, sektorchef för barn- och utbildning, Pernilla Engqvist-Widegren, grundskolechef och Paula Bäckman (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Tydligen har ingen av dessa tre reagerat på filmens innehåll vilket för mig tyder på bristande omdömesförmåga.

Det man med rekryteringsfilmen har lyckats med är att kränka och svartmåla stadsdelen S:a Ryd och dess invånare. Att kränka och nedvärdera nuvarande och tidigare lärare och skolledare på Rydskolan.

Då Ryd är en invandrartät stadsdel innebär ju dessutom filmen att den spär på fördomarna istället för att minska dem. I och med att rekryteringsfilmen blev en riksnyhet då den tagits upp på såväl SVT Rapport som Västnytt så vill jag påstå att även Skövde som kommun nu fått ett negativt rykte.

Att kasta ut närmare 500 000 kronor på en svartmålningsfilm är inte ekonomiskt försvarbart. Dessutom har ett antal besvikna lärare, inte enbart på Rydskolan, nu tappat förtroendet för Skövde kommun och dess skolledning.

Med förhoppning om att en fadäs av det här slaget inte ska behöva inträffa igen vill jag ge ett litet ord på vägen ur Tage Danielssons ”Att tänka först är störst”. Säll är den som har till rättesnöre att man bör nog tänka efter före.

Avslutar med Bengt Franzéns slutord i hans insändare den 13/9. ”Sällan har så få förstört så mycket för så många.”

B Karlsson

 

Min första tanke var att manusförfattaren verkade helt sakna kunskap om S:a Ryd och Rydskolan. Även om någon utomstående är manusförfattare så måste ju beställaren (beställarna) granska och godkänna rekryteringsfilmen före den läggs ut.

Vad jag har kunnat se så är det framförallt tre personer som bär ansvaret för filmens tillkomst och dess innehåll. Vad jag kan förstå så måste dessa tre ha tagit del av rekryteringsfilmen före den lades ut på nätet. De tre som jag åsyftar är Gustaf Olsson, sektorchef för barn- och utbildning, Pernilla Engqvist-Widegren, grundskolechef och Paula Bäckman (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Tydligen har ingen av dessa tre reagerat på filmens innehåll vilket för mig tyder på bristande omdömesförmåga.

Det man med rekryteringsfilmen har lyckats med är att kränka och svartmåla stadsdelen S:a Ryd och dess invånare. Att kränka och nedvärdera nuvarande och tidigare lärare och skolledare på Rydskolan.

Då Ryd är en invandrartät stadsdel innebär ju dessutom filmen att den spär på fördomarna istället för att minska dem. I och med att rekryteringsfilmen blev en riksnyhet då den tagits upp på såväl SVT Rapport som Västnytt så vill jag påstå att även Skövde som kommun nu fått ett negativt rykte.

Att kasta ut närmare 500 000 kronor på en svartmålningsfilm är inte ekonomiskt försvarbart. Dessutom har ett antal besvikna lärare, inte enbart på Rydskolan, nu tappat förtroendet för Skövde kommun och dess skolledning.

Med förhoppning om att en fadäs av det här slaget inte ska behöva inträffa igen vill jag ge ett litet ord på vägen ur Tage Danielssons ”Att tänka först är störst”. Säll är den som har till rättesnöre att man bör nog tänka efter före.

Avslutar med Bengt Franzéns slutord i hans insändare den 13/9. ”Sällan har så få förstört så mycket för så många.”

B Karlsson

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.