23 sep 2016 06:00

23 sep 2016 06:00

Jag bryr mig – gör du P-O?

Flyktingbarn:

Replik till P-O Elfstrand angående insändaren ”Barnen far illa – vem bryr sig” (SLA 21/9).

Lyssna till vad Alan Kurdis pappa säger:

1) Avsluta kriget.

2) Locka inte migranter till Europa.

Lösning 1: Människor som gasar ihjäl sin egen civilbefolkning påverkas inte av att en diplomat bjuder på lunch, såvida inte diplomaten säger; ”Du kan åka i exil eller dö – du har 24 timmar att välja.”

Lösning 2: 163 000 lockades till Sverige förra året av fagra löften om gratis utbildning, sjukvård, boende och försörjning för sig och sin familj i all framtid. Endast 1 900 hade rätt till det enligt FN:s konventioner – och de behövde aldrig smuggla sig hit. Det är de fagra löftena som dränkt över 3 200 hittills i år.

Christer Bratt

Replik till P-O Elfstrand angående insändaren ”Barnen far illa – vem bryr sig” (SLA 21/9).

Lyssna till vad Alan Kurdis pappa säger:

1) Avsluta kriget.

2) Locka inte migranter till Europa.

Lösning 1: Människor som gasar ihjäl sin egen civilbefolkning påverkas inte av att en diplomat bjuder på lunch, såvida inte diplomaten säger; ”Du kan åka i exil eller dö – du har 24 timmar att välja.”

Lösning 2: 163 000 lockades till Sverige förra året av fagra löften om gratis utbildning, sjukvård, boende och försörjning för sig och sin familj i all framtid. Endast 1 900 hade rätt till det enligt FN:s konventioner – och de behövde aldrig smuggla sig hit. Det är de fagra löftena som dränkt över 3 200 hittills i år.

Christer Bratt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.