24 sep 2016 06:00

24 sep 2016 06:00

Västra stambanan måste ges högsta prioritet

Järnvägen:

Järnvägsdebatten i Sverige har länge dominerats av höghastighetstågets vara eller inte vara. Samtidigt har förfallet av våra befintliga järnvägar fått fortgå i skymundan. Förra veckan blev konsekvenserna av det eftersatta underhållet däremot en huvudnyhet – Västra stambanan, Sveriges viktigaste järnväg, är nu i så dåligt skick att hastigheten längs långa sträckor måste sänkas.

Den hastighetssänkning som flera järnvägssträckor i landet riskerar att drabbas av är för Västra stambanan redan en realitet enligt Trafikverkets Järnvägsnätsbeskrivning 2017.

Jag träffade nyligen infrastrukturminister Anna Johansson och mitt budskap var tydligt. Staten måste markant höja anslagen till underhåll av befintlig järnväg. Och Västra stambanan, Sveriges viktigaste järnväg idag och inom överskådlig framtid, måste ges högsta prioritet. Jag kommer också betona vikten av att anslagen till Trafikverket präglas av långsiktighet och förutsägbarhet för myndigheten, inte som en budgetregulator där anslagen plötsligt skärs ner eller tillfälligtvis ökar – utan möjlighet för myndigheten att planera hur resurserna bäst ska användas.

För staten finns det inga pengar att spara genom att avstå från nödvändiga satsningar på Västra stambanan. Valet står mellan att investera pengarna i en fungerande infrastruktur för gods och människor – eller att betala ett minst lika högt pris i form av minskad tillväxt genom dyrare transporter, försämrad konkurrenskraft inom industrin och förlorade jobb. Även miljön blir förlorare om försämrade pendlingsmöjligheter till följd av brister i järnvägen innebär att fler väljer bilen.

Redan i början av december kommer nästa Järnvägsnätsbeskrivning. Vi gör oss inga illusioner om att den ska måla en ljus bild av Västra stambanans skick, botten är nådd, botten är också passerad som före detta finansminister Anne Wibble en gång uttryckte det i en debatt på 1990-talet. Det är nu hög tid att rusta upp Sveriges viktigaste järnväg.

Johan Trouvé

vd, Västsvenska Handelskammaren

Järnvägsdebatten i Sverige har länge dominerats av höghastighetstågets vara eller inte vara. Samtidigt har förfallet av våra befintliga järnvägar fått fortgå i skymundan. Förra veckan blev konsekvenserna av det eftersatta underhållet däremot en huvudnyhet – Västra stambanan, Sveriges viktigaste järnväg, är nu i så dåligt skick att hastigheten längs långa sträckor måste sänkas.

Den hastighetssänkning som flera järnvägssträckor i landet riskerar att drabbas av är för Västra stambanan redan en realitet enligt Trafikverkets Järnvägsnätsbeskrivning 2017.

Jag träffade nyligen infrastrukturminister Anna Johansson och mitt budskap var tydligt. Staten måste markant höja anslagen till underhåll av befintlig järnväg. Och Västra stambanan, Sveriges viktigaste järnväg idag och inom överskådlig framtid, måste ges högsta prioritet. Jag kommer också betona vikten av att anslagen till Trafikverket präglas av långsiktighet och förutsägbarhet för myndigheten, inte som en budgetregulator där anslagen plötsligt skärs ner eller tillfälligtvis ökar – utan möjlighet för myndigheten att planera hur resurserna bäst ska användas.

För staten finns det inga pengar att spara genom att avstå från nödvändiga satsningar på Västra stambanan. Valet står mellan att investera pengarna i en fungerande infrastruktur för gods och människor – eller att betala ett minst lika högt pris i form av minskad tillväxt genom dyrare transporter, försämrad konkurrenskraft inom industrin och förlorade jobb. Även miljön blir förlorare om försämrade pendlingsmöjligheter till följd av brister i järnvägen innebär att fler väljer bilen.

Redan i början av december kommer nästa Järnvägsnätsbeskrivning. Vi gör oss inga illusioner om att den ska måla en ljus bild av Västra stambanans skick, botten är nådd, botten är också passerad som före detta finansminister Anne Wibble en gång uttryckte det i en debatt på 1990-talet. Det är nu hög tid att rusta upp Sveriges viktigaste järnväg.

Johan Trouvé

vd, Västsvenska Handelskammaren

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.