26 sep 2016 06:00

26 sep 2016 06:00

Öppet Nato-gräl

Nato:

Öppet Nato-gräl uppstod vid presskonferensen när ambassadör Krister Bringéus redogjorde för sin utredning om svenska internationella samarbeten (SvD10/9). Varför sätter inte regeringen punkt för denna pinsamma säkerhetspolitiska ordning – inbördes gräl? Hur kan den stoppas? Genom insikt om att ett folkförsvar av vårt betydelsefulla militärstrategiska markterritorium är till nytta för alla kringliggande parter – inte minst för Ryssland mot huvudantagonisten USA/Nato.

En äldre dam ställde denna fråga till mig: Varför är det inte bra att gå med i Nato? Jag ska försöka svara.

1. Sverige har ett viktigt militärstrategiskt läge i Nordeuropa med betydelse för hela Europa. Markterritoriet ska vi själva försvara. Ingen annan part kan göra detta!

2. USA/Nato är en krigsorganisation som valt anfallskrig för att lösa sin trygghet. Sverige ska inte delta i anfall för att lösa konflikter.

3. Även Ryssland – USA/Natos antagonist – hotar med anfallskrig om något vitalt intresse hotar Rysslands säkerhet.

4. Rysslands huvudantagonist USA/Nato har sin väsentliga militära styrka på oceanerna – Atlanten. Får USA/Nato flytta fram sina militära positioner till Sverige förlorar Ryssland vårt skyddande markterritorium på 160 mils bredd.

5. Sverige som medlem i USA/Nato skulle vid en militär konflikt mellan USA/Nato och Ryssland med stor sannolikhet utgöra ett förstahandsmål – kanske till och med kärnvapenmål.

6. Både USA och Ryssland har opererat utanför FN-mandatet och hotar med att anfalla först – om vitalt intresse står på spel.

7. Sverige bör visa respekt för FN och omgivande parter. Respekt visas bäst genom att försvara markterritoriet.

Var där först! En enkel regel som några fackmän i västra Sverige använde vid Analys (1988) och metod enligt internationell beprövad erfarenhet. Vi fann att ett folkförsvar av hela markterritoriet grundat på allmän värnplikt, neutralt trovärdigt var en militär styrkefaktor i Nordeuropa och för hela Europa. Denna slutsats gäller i dag och i framtiden!

Per Blomquist

f d överste 1

Öppet Nato-gräl uppstod vid presskonferensen när ambassadör Krister Bringéus redogjorde för sin utredning om svenska internationella samarbeten (SvD10/9). Varför sätter inte regeringen punkt för denna pinsamma säkerhetspolitiska ordning – inbördes gräl? Hur kan den stoppas? Genom insikt om att ett folkförsvar av vårt betydelsefulla militärstrategiska markterritorium är till nytta för alla kringliggande parter – inte minst för Ryssland mot huvudantagonisten USA/Nato.

En äldre dam ställde denna fråga till mig: Varför är det inte bra att gå med i Nato? Jag ska försöka svara.

1. Sverige har ett viktigt militärstrategiskt läge i Nordeuropa med betydelse för hela Europa. Markterritoriet ska vi själva försvara. Ingen annan part kan göra detta!

2. USA/Nato är en krigsorganisation som valt anfallskrig för att lösa sin trygghet. Sverige ska inte delta i anfall för att lösa konflikter.

3. Även Ryssland – USA/Natos antagonist – hotar med anfallskrig om något vitalt intresse hotar Rysslands säkerhet.

4. Rysslands huvudantagonist USA/Nato har sin väsentliga militära styrka på oceanerna – Atlanten. Får USA/Nato flytta fram sina militära positioner till Sverige förlorar Ryssland vårt skyddande markterritorium på 160 mils bredd.

5. Sverige som medlem i USA/Nato skulle vid en militär konflikt mellan USA/Nato och Ryssland med stor sannolikhet utgöra ett förstahandsmål – kanske till och med kärnvapenmål.

6. Både USA och Ryssland har opererat utanför FN-mandatet och hotar med att anfalla först – om vitalt intresse står på spel.

7. Sverige bör visa respekt för FN och omgivande parter. Respekt visas bäst genom att försvara markterritoriet.

Var där först! En enkel regel som några fackmän i västra Sverige använde vid Analys (1988) och metod enligt internationell beprövad erfarenhet. Vi fann att ett folkförsvar av hela markterritoriet grundat på allmän värnplikt, neutralt trovärdigt var en militär styrkefaktor i Nordeuropa och för hela Europa. Denna slutsats gäller i dag och i framtiden!

Per Blomquist

f d överste 1

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.