26 sep 2016 06:00

26 sep 2016 06:00

Vården kräver nytänkande

Debatt:

Under den senaste tiden har stort fokus riktats mot vård och omsorg, både nationellt och lokalt. Vårduppropet samlade vårdpersonal på 26 orter i landet för att manifestera för en bättre vård. Några dagar senare deltog omkring 200 personer i Seniormässan i Skövde under temat ”att åldras med livskvalité”.

Vård- och omsorgsfrågor engagerar. Mycket av kritiken handlar om vårdyrkenas status och om löner och arbetsvillkor. Samtidigt är utmaningarna stora. År 2050 beräknas var fjärde svensk vara 65 år eller äldre. Vården måste därför ställas om så att vi kan möta behoven hos en åldrande befolkning. För att klara det krävs nytänkande och ökad valfrihet.

Lön och arbetstid: Vård och omsorg måste utgå från brukarens behov, men man måste också vara noga med personalens schema, inte minst med tanke på vila och återhämtning. För småbarnsföräldrar är också flexibel barnomsorg nödvändigt.

För Kristdemokraterna är det självklart att vårdpersonal ska kunna leva på sin lön. Vi anser att lön ska baseras på ansvar och kompetens. Men utöver lön måste det också finnas karriärmöjligheter och kompetensutveckling.

Vårdyrkets status: Alltför många lämnar vårdyrket. En orsak är att de inte får arbeta med det de är utbildade för. En vårdutbildad person ska i huvudsak ägna sig åt just vård. Administration och andra uppgifter kan med fördel läggas på andra yrkesgrupper. Kristdemokraterna vill ha vårdserviceteam som avlastar vårdpersonalen.

Valfrihet: Det behövs ett nytänk inom vården. Brukarens valfrihet ska värnas och entreprenörskap stimuleras. De förslag om begränsningar i vinstuttag, som vänstern driver, kommer att hämma utvecklingen av välfärden. Om en sådan modell införs blir de mindre företagen, som ofta drivs av kvinnor, de stora förlorarna. Resultatet blir snarare mindre valfrihet, avsaknad av konkurrens och mer i offentlig regi.

Nytänkande: Både nationellt och lokalt finns många utmaningar. I Skövde har Kristdemokraterna varit med och genomfört flera viktiga satsningar. Vi har till exempel höjt ersättningen per beställd timme inom hemvården och prioriterat och utökat antalet chefer för att ge förutsättningar till ett nära ledarskap. Under hösten införs också E-handel i hemvården, som kommer att frigöra tid för personalen att möta brukaren.

Vi Kristdemokrater uppmuntrar nytänkande och vill vara med och skapa en vård och omsorg som möter morgondagens behov. Detta måste omfatta allt från stort till smått.

Isabelle Waldenvik (KD)

ordförande KDU Skaraborg,

ledamot Vård- och omsorgsnämnden

Under den senaste tiden har stort fokus riktats mot vård och omsorg, både nationellt och lokalt. Vårduppropet samlade vårdpersonal på 26 orter i landet för att manifestera för en bättre vård. Några dagar senare deltog omkring 200 personer i Seniormässan i Skövde under temat ”att åldras med livskvalité”.

Vård- och omsorgsfrågor engagerar. Mycket av kritiken handlar om vårdyrkenas status och om löner och arbetsvillkor. Samtidigt är utmaningarna stora. År 2050 beräknas var fjärde svensk vara 65 år eller äldre. Vården måste därför ställas om så att vi kan möta behoven hos en åldrande befolkning. För att klara det krävs nytänkande och ökad valfrihet.

Lön och arbetstid: Vård och omsorg måste utgå från brukarens behov, men man måste också vara noga med personalens schema, inte minst med tanke på vila och återhämtning. För småbarnsföräldrar är också flexibel barnomsorg nödvändigt.

För Kristdemokraterna är det självklart att vårdpersonal ska kunna leva på sin lön. Vi anser att lön ska baseras på ansvar och kompetens. Men utöver lön måste det också finnas karriärmöjligheter och kompetensutveckling.

Vårdyrkets status: Alltför många lämnar vårdyrket. En orsak är att de inte får arbeta med det de är utbildade för. En vårdutbildad person ska i huvudsak ägna sig åt just vård. Administration och andra uppgifter kan med fördel läggas på andra yrkesgrupper. Kristdemokraterna vill ha vårdserviceteam som avlastar vårdpersonalen.

Valfrihet: Det behövs ett nytänk inom vården. Brukarens valfrihet ska värnas och entreprenörskap stimuleras. De förslag om begränsningar i vinstuttag, som vänstern driver, kommer att hämma utvecklingen av välfärden. Om en sådan modell införs blir de mindre företagen, som ofta drivs av kvinnor, de stora förlorarna. Resultatet blir snarare mindre valfrihet, avsaknad av konkurrens och mer i offentlig regi.

Nytänkande: Både nationellt och lokalt finns många utmaningar. I Skövde har Kristdemokraterna varit med och genomfört flera viktiga satsningar. Vi har till exempel höjt ersättningen per beställd timme inom hemvården och prioriterat och utökat antalet chefer för att ge förutsättningar till ett nära ledarskap. Under hösten införs också E-handel i hemvården, som kommer att frigöra tid för personalen att möta brukaren.

Vi Kristdemokrater uppmuntrar nytänkande och vill vara med och skapa en vård och omsorg som möter morgondagens behov. Detta måste omfatta allt från stort till smått.

Isabelle Waldenvik (KD)

ordförande KDU Skaraborg,

ledamot Vård- och omsorgsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.