27 sep 2016 06:00

27 sep 2016 06:00

Dölja sanningen ingen god lösning

Replik:

Tacksam psykiatripatients rader i SLA 26/9 vill jag gärna kommentera.

Det är positivt att de anställda inom psykiatrin vill väl och gör sitt jobb, som du skrev. Du nämner dock inte ett ord om själva vårdideologin – den biologiskt inriktade. Är det möjligen så att detta är upphovet till det ”svarta molnet” som du refererade till?

Själv har jag relativt många i min bekantskapskrets som har negativa erfarenheter just av vården. Lejonparten av insatserna handlar om att skriva ut narkotikaklassade piller och att ge elchocker – båda med risker för allvarliga oönskade effekter. Att dölja sanningen brukar sällan vara en god lösning.

EffBe

Tacksam psykiatripatients rader i SLA 26/9 vill jag gärna kommentera.

Det är positivt att de anställda inom psykiatrin vill väl och gör sitt jobb, som du skrev. Du nämner dock inte ett ord om själva vårdideologin – den biologiskt inriktade. Är det möjligen så att detta är upphovet till det ”svarta molnet” som du refererade till?

Själv har jag relativt många i min bekantskapskrets som har negativa erfarenheter just av vården. Lejonparten av insatserna handlar om att skriva ut narkotikaklassade piller och att ge elchocker – båda med risker för allvarliga oönskade effekter. Att dölja sanningen brukar sällan vara en god lösning.

EffBe

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.