27 sep 2016 06:00

27 sep 2016 06:00

Politikernas uppdrag att fullgöra vad vi önskar

GRATIS BUSS FÖR PENSIONÄRER

Vid Kommunala Pensionärsrådet (KPR), den 19/9-16, diskuterades gratis buss för pensionärer från 70 år. Vi fick också en redovisning över de kostnader som våra krav betingar. Dessutom fick vi veta att utbudet inte finns, därför att en nämnd i regionen inte har ett beslut i den riktningen.

Vid diskussionen i KPR framkom ett enat krav från samtliga pensionärsorganisationer att det önskemålet finns från 70 år. Det blir därför politikernas uppdrag att fullgöra vad vi pensionärer önskar, trots den politiska enigheten om att det inte går. Ni politiker företräder ju trots allt oss medborgare.

I SLA den 22/9 framkommer det från de enade partierna att det skulle bli för dyrt och att pengar inte finns avsatta för 2017. Det må så vara. Men då får väl politikerna förändra sin budget så att gratis buss kan införas och för att hjälpa till att få budgeten i balans, så lämnas följande förslag: Avveckla ett kommunalråd och ni sparar en miljon, lägg ner flygfältet och ni sparar ytterligare sju miljoner. Nu finns det pengar med råge till att införa gratis buss.

De kostnadsökningar som presenteras är obegripliga. Bussarna går dagligen med väldigt få passagerare vid lågtrafik.

Det finns 11 000 pensionärer i kommunen. Dessa har precis samma behov av att åka buss som ungdomar.

Dessutom kommer den rödgröna regeringen med 39,3 miljoner till välfärden i Skövde. Så några besparingar av undersköterskor finns det inget ekonomiskt behov av, snarare tvärtom, det finns utrymme att anställa fler.

Bengt Sjökvist

ordförande PRO Skövde

Vid diskussionen i KPR framkom ett enat krav från samtliga pensionärsorganisationer att det önskemålet finns från 70 år. Det blir därför politikernas uppdrag att fullgöra vad vi pensionärer önskar, trots den politiska enigheten om att det inte går. Ni politiker företräder ju trots allt oss medborgare.

I SLA den 22/9 framkommer det från de enade partierna att det skulle bli för dyrt och att pengar inte finns avsatta för 2017. Det må så vara. Men då får väl politikerna förändra sin budget så att gratis buss kan införas och för att hjälpa till att få budgeten i balans, så lämnas följande förslag: Avveckla ett kommunalråd och ni sparar en miljon, lägg ner flygfältet och ni sparar ytterligare sju miljoner. Nu finns det pengar med råge till att införa gratis buss.

De kostnadsökningar som presenteras är obegripliga. Bussarna går dagligen med väldigt få passagerare vid lågtrafik.

Det finns 11 000 pensionärer i kommunen. Dessa har precis samma behov av att åka buss som ungdomar.

Dessutom kommer den rödgröna regeringen med 39,3 miljoner till välfärden i Skövde. Så några besparingar av undersköterskor finns det inget ekonomiskt behov av, snarare tvärtom, det finns utrymme att anställa fler.

Bengt Sjökvist

ordförande PRO Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.