27 sep 2016 15:52

27 sep 2016 15:52

Satsningar bygger Sverige

Politik

Jessica Polfjärd och Cecilia Widegren (M) menar i ett repliksvar till oss (SLA 19/9) att regeringen har slagit sig till ro. Ingenting kunde vara mer fel. Regeringen har precis presenterat en offensiv höstbudget där vi investerar i ett gemensamt samhällsbygge med satsningar på fler i jobb, miljö och en stark och trygg välfärd. Vi har presenterat permanenta tillskott på 10 miljarder årligen till kommunerna för investeringar i skolan, sjukvården och omsorgen.

Detta samtidigt som Moderaterna fortsätter föreslå mer av samma politik som underkändes av väljarna 2014. Det är inte med lägre löner och fler skattesänkningar som leder till fortsatta neddragningar som vi kommer tillrätta med ökade sjukskrivningar, sjunkande skolresultat och personalbrist i vården.

I halvtid av mandatperioden är facit redan tydligt – ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 13 år, ekonomin går starkt och sysselsättningsgraden är den högsta i EU.

Trots det är fortfarande alldeles för många människor arbetslösa. Ska vi stärka den svenska modellen måste vi knäcka arbetslösheten. I höstbudgeten utökas därför kunskapslyftet, kostnaden för enmansföretag att anställa sänks, nystartsjobben effektiviseras och Testbädd Sverige som är en kraftsamling för innovation lanseras. Därutöver genomförs breda infrastruktursatsningar och investeringar i ökat bostadsbyggande. Det är satsningar som ger arbetsgivare möjligheter att anställa personer med rätt kompetens och som stimulerar ekonomin.

Det är med investeringar, snarare än med skattesänkningar, som vi bygger samhället starkt också för framtiden.

Tomas Eneroth

gruppledare för S i riksdagen

Detta samtidigt som Moderaterna fortsätter föreslå mer av samma politik som underkändes av väljarna 2014. Det är inte med lägre löner och fler skattesänkningar som leder till fortsatta neddragningar som vi kommer tillrätta med ökade sjukskrivningar, sjunkande skolresultat och personalbrist i vården.

I halvtid av mandatperioden är facit redan tydligt – ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 13 år, ekonomin går starkt och sysselsättningsgraden är den högsta i EU.

Trots det är fortfarande alldeles för många människor arbetslösa. Ska vi stärka den svenska modellen måste vi knäcka arbetslösheten. I höstbudgeten utökas därför kunskapslyftet, kostnaden för enmansföretag att anställa sänks, nystartsjobben effektiviseras och Testbädd Sverige som är en kraftsamling för innovation lanseras. Därutöver genomförs breda infrastruktursatsningar och investeringar i ökat bostadsbyggande. Det är satsningar som ger arbetsgivare möjligheter att anställa personer med rätt kompetens och som stimulerar ekonomin.

Det är med investeringar, snarare än med skattesänkningar, som vi bygger samhället starkt också för framtiden.

Tomas Eneroth

gruppledare för S i riksdagen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.