28 sep 2016 06:00

28 sep 2016 06:00

Din ironi är mindre bra

Våmbsdalen:

Tack Benny Sikter för din lektion (SLA 24/9)! Men du får ursäkta att jag inte hänger med riktigt, ironi av din fason tycker jag är mindre bra, då den oinvigde inte ser den utan läser bokstavstroget.

Jag skriver ”några går omkring och hoppas” – du tycker det skall vara ”flertalet av våra politiker” – vilket jag inte har fog för att påstå.

Vidare tycker du att det skall vara; ”då skulle de kunna stå vi brottet och känna och tänka; det var vi som starkt såg till att Skövdes kultur och miljö inte blev raserade och skövlade”.

Det vore ju eftersträvansvärt att kunna skriva, men föga sanningsenligt då det är tvärt om, de vill ju ha stora delar av Billingen ramponerat vid Våmbsdalen.

Walterum tycker vidare att det blir så lite åverkan på Våmbsdalen och Billingen mot vad det skulle ha blivit om det blivit uranletning, då skulle vi fått se på skövling. Jag förstår inte hur det kan ursäkta Cementas brott. För att jag slår vakt om Våmbsdalen är jag naturligtvis inte för ramponering på ett annat håll!

Så till Benny: Jag respekterar de omnämnda som personer, men inte deras politik alla gånger, och framförallt inte när det gäller deras ställningstagande till skövlingen av Våmbsdalen!

Vidare ska jag studera dina insändare mer ingående framöver, och se efter vad jag kan lära mig i fråga om insändarskrivning. (Obs: inte någon sarkasm!)

Efter mina insändare har jag, för att skryta, fått kommentarer som ”jäkla bra skrivet”, men inget är ju så bra att det inte kan bli bättre!

Med vänlig hälsning! ”Din kombattant”:

Anders Löfgren

Jag skriver ”några går omkring och hoppas” – du tycker det skall vara ”flertalet av våra politiker” – vilket jag inte har fog för att påstå.

Vidare tycker du att det skall vara; ”då skulle de kunna stå vi brottet och känna och tänka; det var vi som starkt såg till att Skövdes kultur och miljö inte blev raserade och skövlade”.

Det vore ju eftersträvansvärt att kunna skriva, men föga sanningsenligt då det är tvärt om, de vill ju ha stora delar av Billingen ramponerat vid Våmbsdalen.

Walterum tycker vidare att det blir så lite åverkan på Våmbsdalen och Billingen mot vad det skulle ha blivit om det blivit uranletning, då skulle vi fått se på skövling. Jag förstår inte hur det kan ursäkta Cementas brott. För att jag slår vakt om Våmbsdalen är jag naturligtvis inte för ramponering på ett annat håll!

Så till Benny: Jag respekterar de omnämnda som personer, men inte deras politik alla gånger, och framförallt inte när det gäller deras ställningstagande till skövlingen av Våmbsdalen!

Vidare ska jag studera dina insändare mer ingående framöver, och se efter vad jag kan lära mig i fråga om insändarskrivning. (Obs: inte någon sarkasm!)

Efter mina insändare har jag, för att skryta, fått kommentarer som ”jäkla bra skrivet”, men inget är ju så bra att det inte kan bli bättre!

Med vänlig hälsning! ”Din kombattant”:

Anders Löfgren

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.